De Nicolaïkerk

De Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk organiseert ieder jaar de Nicolaiconcerten.

De concerten worden gehouden in de Nicolaïkerk (of "Klaaskerk"), een middeleeuwse kerk aan het Nicolaaskerkhof in het Museumkwartier van Utrecht (Zie Stadsplattegrond Utrecht). De kerk bezit twee monumentale Marcussen-orgels en een prachtige beiaard van de gebroeders Hemony uit 1649.

De SCEN onderscheidt zich al jaren door een zeer avontuurlijke programmering. Naast de zomerorgelconcerten is er ieder jaar een festival "Nieuwe Muziek in de Klaas". Daar ligt het accent op hedendaagse muziek en word er volop geëxperimenteerd door ensembles, koren en solisten van hoog niveau. Er is er veel ervaring opgedaan met het organiseren van deze kleinere en ook grotere festivals. Denk aan het "Klankkleurenfestival" (2006) en het succesvolle "Marcussenorgel 60 jaar!" (2016) evenement, waarin binnen een concert werd geëxperimenteerd met combinaties van verschillende kunstvormen. Tevens waren er 3 premières te beleven, geïnitieerd door de SCEN. Deze festivals worden goed tot zeer goed bezocht en trekken tevens een jong publiek, met name studenten zijn goed vertegenwoordigd op de speciale Open Performance Site (vast onderdeel van de programmering van Nieuwe Muziek i.s.m. HKU). Er wordt samengewerkt met verschillende partners zoals bijv. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Stichting Gaudeamus, Domkerk, Louis Hartlooper Complex, Culturele Zondagen (Nieuwjaarsduik en Het Uitfeest).

Het programma voor de muziek in de Nicolaikerk is ook te vinden in Klaas, de glossy van de Klaaskerk die twee keer per jaar verschijnt. Klaas ligt in de kerk.

Concertagenda

zaterdag 4 augustus 2018

13:00 uur - Orgelconcert Ko Zwanenburg, Nicolaïkerk Utrecht

zaterdag 11 augustus 2018

13:00 uur - Orgelconcert Karel Demoet, Nicolaïkerk Utrecht

zaterdag 18 augustus 2018

13:00 uur - Orgelconcert Arno van Wijk, organist van de Grote Kerk te Goes

zaterdag 25 augustus 2018

13:00 uur - Orgelconcert Berry van Berkum, organist van de Nicolaïkerk Utrecht

zaterdag 1 september 2018

13:00 uur - Orgelconcert Gerrit Christiaan de Gier, organist van de Jacobikerk Utrecht

zondag 16 september 2018

13:00 uur - Culturele zondag

Als u donateur wilt worden van de Stichting, of alleen op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten, kunt u het aanmeldingsformulier invullen en opslaan.

http://www.facebook.com/Nicolaiconcerten Twitter