Luisteren naar de beiaard

Luisteren naar de beiaard

De activiteiten van de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk worden ondersteund door een kring van donateurs. Het bestuur stelt het erg op prijs wanneer deze kring uitgebreid wordt.
U kunt donateur worden door minimaal € 25,- over te maken op rekening NL98 INGB 0006 2365 20 ten name van de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Bovendien heeft u recht op 1 vrijkaart per donatie van € 25,- voor een concert naar keuze tijdens één van de festivals.
Doneert u € 50,- dan heeft u recht op 2 vrijkaarten, enz. Verder is er korting bij andere NicolaiConcerten.
Met ingang van 2012 heeft onze Stichting de status van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Dat betekent dat een ruime aftrek mogelijk is bij de belastingaangifte.
De ANBI-status betekent ook dat een aantal stukken via deze website ter inzage zijn. U vindt ze bij Colofon.

Als u donateur wilt worden, of alleen op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten, kunt u het aanmeldingsformulier invullen en opslaan.

Secretariaat
Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk
p/a Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof 8
3512 XC Utrecht


[Home] [Aanmeldingsformulier] [Colofon]