Programma-archief 2009  
zondag 4 januari 2009

Nieuwjaarsduik


zaterdag 24 januari 2009

Open Performance Site


zaterdag 21 februari 2009

MYSTIEK en DEVOTIE


zaterdag 7 maart 2009

Ein neues Lied


zaterdag 25 april 2009

Klinkende vergezichten


zaterdag 16 mei 2009

Joseph Haydn, muziek voor snaren


zaterdag 6 juni 2009

Psalm-Vertonungen aus 3 Jahrhunderten


zaterdag 4 juli 2009

Frisse Wind: Orgel en Sax


zaterdag 1 augustus 2009

Orgelconcert


zaterdag 8 augustus 2009

Orgelconcert


zaterdag 15 augustus 2009

Orgelconcert


zaterdag 22 augustus 2009

Orgelconcert


zaterdag 29 augustus 2009

Orgelconcert


zaterdag 5 september 2009

Orgelconcert


zondag 6 september 2009

Bach cantateconcert


zaterdag 12 september 2009

Openbare Masterclass


zaterdag 12 september 2009

Celebrity recital


zondag 13 september 2009

Utrechts Uitfeest


zaterdag 3 oktober 2009

Welmers en Wammes, nieuwe Nederlandse muziek


woensdag 4 november 2009

Zing de liedjes van St. Maarten


zaterdag 19 december 2009

Deze NachtNicolaiconcert

De Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk presenteert de Nicolaiconcerten.


Kaartverkoop vindt vanaf een half uur voor aanvang van het concert plaats bij de ingang van de Nicolaïkerk. De concerten duren ongeveer 45 minuten.

Het actuele programma is te vinden in de Agenda.

De Nicolaikerk is gelegen aan het Nicolaaskerkhof in de zuidelijke binnenstad van Utrecht (Zie Stadsplattegrond Utrecht).


 


zaterdag 21 februari 2009 20.30 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 21 februari 2009
20.30 uur - Nicolaïkerk

MYSTIEK en DEVOTIE


Ensemble Cercamon


Toon Hagen-orgel


Concert voor het 21-jarig jubileum van Ensemble Cercamon

Programma:

I. Moderne Devotie

Inkleding van een religieuze in Klooster Soeterbeeck
responsorie Regnum mundi
invocatie Veni sancte spiritus
antifonen bij de processie naar het kloosterslot

Orgelimprovisatie

Onheil en ziekte in Klooster Soeterbeeck
antifoon Media vita (bij onweer)
antifoon Hec est preclarum vas (bij pest)
Hoogtijdagen in Klooster Soeterbeeck
Feestdagen van St. Anna en St. Monica
graduale Benedicta et venerabilis es
alleluia Salve mater
sequentie Augustini magni patris
Kerstmis
Ad festum leticie
Puer natus in Bethlehem......amor

Orgelimprovisatie

II. Hildegard Van Bingen

Mariagezangen
hymne Ave generosa
antifoon Cum processit factura
antifoon Hodie aperuit nobis

Heiligen uit Hildegards omgeving
sequentie Columba aspexit

orgelimprovisatie

responsorie O Euchari columba
responsorie Spiritui sancto honor sit


Toelichting:
Als eerste en één van de zeer weinige vrouwelijke componisten uit de middeleeuwen neemt Hildegard van Bingen een bijzondere plaats in. Haar composities zijn gebaseerd op het gregoriaans maar nemen vervolgens een geheel eigen, ingewikkelder, wending, waardoor ongekende mystieke diepte uit haar liederen spreekt.
De aanhangers van de laatmiddeleeuwse traditie van de Moderne Devotie, een puur Nederlandse beweging, legden zich toe op een sober leven. In hun muziek klinkt ook die grondhouding door: Ontroerend eenvoudige, devote teksten en melodieën waren bedoeld om het hart te roeren, en dat doen ze nog steeds. Het klooster Soeterbeeck was het laatste vrouwenklooster uit deze stroming. In de bibliotheek daarvan werd een schat aan gezangen gevonden, die nu voor het eerst sinds eeuwen weer gezongen worden.
Voor haar jubileumconcert wil Cercamon een overzicht geven van haar activiteiten en daarom worden deze twee tradities naast elkaar gezet. Als vanzelf komen de vragen op: Hoe verhouden mystiek en devotie zich tot elkaar? Is mystiek altijd devoot, en is devotie altijd mystiek? En hoe kan Cercamon in haar zang deze begrippen tot uitdrukking brengen?

Uitvoerenden:
Ensemble Cercamon bestaat uit zeven vrouwen (Greet Aanen, Sara Dondorp, Suzanne van der Helm, Margreeth de Koomen, Elisabeth Posthumus Meyjes, Ingrid Smit Duyzentkunst en Elzemarieke Veldhuyzen van Zanten) en zetelt in Utrecht. Het werd opgericht in 1988 door Lida Dekkers, specialiste op het gebied van middeleeuwse muziek. Al snel na de oprichting ging Cercamon zich richten op vocale, eenstemmige religieuze muziek uit de middeleeuwen. In de loop der tijd kristalliseerden zich twee aandachtsgebieden uit: Hildegard van Bingen en de traditie van de Moderne Devotie. Met dat repertoire werden concerten in binnen- en buitenland gegeven, werd medewerking verleend aan radio- en tv-programma's en kwamen drie cd's uit.

Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar behaalde hij de diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij kerkmuziek aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot voor orgel en Bert Matter voor improvisatie.
Als organist is hij verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij geeft leiding aan de Michaëlscantorij en het Bachcantatekoor- en orkest, die haar medewerking verlenen respectievelijk aan de Michaëlsvieringen en de cantatediensten in de Grote of Sint-Michaëlskerk.
Toon Hagen is naast concertorganist actief als privédocent en componist van orgel- en kerkmuziek.
Zijn orgelspel is inmiddels op een zestal cd's vastgelegd.
 

Bekijk de foto's van dit concert

Top


[Home]