Programma-archief 2001  
zaterdag 27 januari 2001

Werken van Heinrich Schütz (1585-1672) en Arnold Schönberg (1874-1951)


zaterdag 10 maart 2001

Open Performance Site IV


zondag 6 mei 2001

Monteverdi Kamerkoor
zondag 3 juni 2001

Zomerconcert i.s.m. de Nederlandse Blokfluitdagen
zaterdag 23 juni 2001

Museumnachtconcert


zondag 1 juli 2001

Powell river youth choir
zondag 5 augustus 2001

Zomerconcert
zondag 26 augustus 2001

The musical Assembly
zondag 2 september 2001

Bachcantates
zaterdag 3 november 2001

De Verklankte Dood


zaterdag 8 december 2001

L'InconnueNicolaiconcert

De Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk presenteert de Nicolaiconcerten.


Kaartverkoop vindt vanaf een half uur voor aanvang van het concert plaats bij de ingang van de Nicolaïkerk. De concerten duren ongeveer 45 minuten.

Het actuele programma is te vinden in de Agenda.

De Nicolaikerk is gelegen aan het Nicolaaskerkhof in de zuidelijke binnenstad van Utrecht (Zie Stadsplattegrond Utrecht).


 


zaterdag 23 juni 2001 24.00 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 23 juni 2001
24.00 uur - Nicolaïkerk

Museumnachtconcert

Nocturne Triste


EGIDIUS KWARTET
Peter de Groot, altus. Otto Bouwknegt, tenor.
Hans Wijers, bariton. Donald Bentvelsen, bas.

Maria Luz Alvarez, sopraan

LA SFERA ARMONIOSA
Mike Fentross, theorbe, gitaar
Paulina van Laarhoven, gamba
Adrián Rodriguez van der Spoel, tablá, slagwerk en gitaar

SEFARDISCHE KLAAGZANGEN
MET OUDE EN NIEUWE
LAMENTOS

Een speciaal concert ter gelegenheid van de Utrechtse Museumnacht, met als thema:
De ziel van de Middellandse zee in Nederlandse stemmen.


De ziel

Wat is er mooier dan op een middernachtelijk uur, tijdens de overgang van de ene naar de andere dag in een grote, oude en stille kerk bij kaarslicht naar zachte melancholische muziek te luisteren, gezongen door vier donkere mannenstemmen, een Spaanse sopraan met een fluwelen timbre vol passie en weemoed, begeleid met de zoet-mysterieuze klanken van snaarinstrumenten en tablá? In dit moment van bespiegeling en overgave klinkt muziek op teksten over het Leven, de Liefde en de Dood: een uur van pure poëzie.

De zangers staan in het hart van de kerk rond een authentieke koor-lessenaar en zingen zeer oude én gloednieuwe lamento's. Het publiek zit in een perfecte cirkel om hen heen terwijl de sopraan en haar begeleiders als satellieten door de ruimte trekken met Sefardische liederen en Spaanse klaagzangen. Hoe dicht kun je komen bij de ziel, de binnenste kern van het menselijk bestaan?


De Middellandse zee


Afrika-Spanje:
In de achtste eeuw staken de Arabieren de zee over en begonnen hun invasie van Spanje. Ze bezetten zelfs stukken van Zuid-Frankrijk In hun kielzog kwamen 50.000 joden, Sephardim genoemd, uit Afrika en Azië naar het Iberisch schiereiland. Zij assimileerden volledig met de Spanjaarden en zelfs na het bittere jaar 1492 waarin bij koninklijk decreet de verbanning van alle joden werd verordonneerd en vele honderdduizenden via de middellandse zee vluchtten naar het Ottomaanse Rijk bleven zij hun liederen in de Joods-Spaanse taal (ladino) zingen.


Italië:
De Vlaming (?) Jacob Arcadelt (?)1505-1568) werkte in de dertiger jaren van de zestiende eeuw in Firenze en Venezia. In 1540 werd hij lid van de pauselijke kapel te Rome, maar aan het einde van zijn leven ging hij te scheep naar zijn geboorteland, en schreef daar zijn indrukwekkende lamentaties in de moderne Italiaanse stijl. Van zijn zestiende eeuwse, Italiaanse collega Benincasa, wiens ingetogen Salve Regina in een koorboek van de kathedraal van Monferrato werd gevonden, weten we helaas niets.
Cyprus:
Richard Leeuwenhart veroverde in 1191 het eiland Cyprus en verkocht het aan de tempelridders die het lieten regeren door Franse baronnen (tot 1498). Het is dan ook niet verwonderlijk dat één van de grootste collecties laat middeleeuwse muziek is afkomstig van het eiland en dat het repertoire een duidelijk Frans stempel draagt. De collectie bevat misdelen en chansons, bijna allemaal driestemmig. De ballade si doulcement is één van de zeer weinige vierstemmige stukken.

De Nederlanders

Vanouds waren het met name de Nederlanders die de wereldzeeën bevoeren en wereldwijd handel dreven. Nederlanders kregen de reputatie vele talen te kunnen spreken. Antwerpen en Amsterdam werden smeltkroezen van allerlei culturen.
In de 15e en 16e eeuw waren het de Nederlandse kunstenaars die de internationale smaak bepaalden. Zangers werden te dien dage vooral in de lage landen gerecruteerd om dienst te doen in Spanje, Frankrijk en Italië. Eén van hen was Nicolas Payen (1512-1559) die als zanger van Karel V heel Europa doortrok. In Italië vond hij het beroemde treurdicht op de dood van Lorenzo de Medici. Hij schreef er ontroerende noten bij.
Een paar eeuwen later kreeg een Italiaanse reis van Henk Badings (1907-1985) zijn neerslag in twee koorwerken, één met een tekst van Giacomo Leopardi (1798-1837) en één op versvoeten van Christian Morgenstern (1871-1914).
Halverwege de 20ste eeuw werd Nederland één van de pionierscentra voor de Oude Muziek revival en heroriëntatie. Van heinde en verre kwam men naar Den Haag om er te studeren. Inmiddels is er al een derde generatie barok- en renaissance specialisten opgeleid. Grenzen schijnen er niet meer te zijn. De muziek verenigd: hier spreekt de taal van de ziel. (PdG)

  

Top


[Home]