Foto's zaterdag 23 januari 2010   


.

.

.

.

.

.

.

.


  Programma  

 


zaterdag 23 januari 2010 13:00 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 23 januari 2010
13:00 uur - Nicolaïkerk

Estafetteconcert

Ko Zwanenburg-orgel
Dorien Schouten- orgel
Una Cintina-orgel
Dirk Luijmes-harmonium
Christiaan Saris-djembé
Peter Dinther-trompet

Estafetteconcert met akoestische instrumenten en cominaties daarvan, o.a. orgel en slagwerk en orgel en trompet. Het gebouw fungeert hierbij als instrument, waardoor de specifieke akoestiek van de kerk optimaal benut wordt .
Uitvoering van (deels nieuwe) composities van Kees Wisse, Jan Welmers, Maria Alejandra Castro Espejo, Hanna Kulenty, Gilius van Bergeijk en Martijn Padding.

Dit concert is een onderdeel van het festival voor Nieuwe Muziek.

Toegang per concert € 10,- / € 9,- (CJP/Pas 65/U-pas)
€ 2,50 (Studenten)
Festival passe-partout: € 20,- / € 18,- (CJP/Pas 65/U-pas)
€ 5,- (Studenten)

Programma

Waves of awakenings (première) Kees Wisse (1970)

Una Cintina ,orgel en Christiaan Saris, djembé


Preludium en Psalm Hanna Kulenty ( 1961)
Ups and Downs Gilius van Bergeijk (1946)

Dirk Luijmes, harmonium


Parallel/ Non Parallel II (2008) Maria Alejandra Castro Espejo (1978)

Dorien Schouten, orgel

Uit: "Cow Music": Martijn Padding (1956)

-Padding's Countrydance no 1
-Vox humana
-Padding's Countrydance no 2

Dirk Luijmes, harmonium

Licht en Donker V Jan Welmers (1937)

Peter van Dinther, trompet en Ko Zwanenburg, orgelToelichtingen en CV?s componisten
'Waves of awakenings' heeft de titel te danken aan de grote golfbeweging die de compositie maakt. Een golfbeweging die bestaat uit meerdere kleine golven en erupties. Een spel van oprispingen dat het bewustzijn verruimt. Awakening, ontwaken, allereerst van de instrumenten zelf. De passie van de djembé brengt het ogenschijnlijk statische orgel in beweging. Het orgel neemt de djembé vervolgens mee in de wereld van de psalmodie.
Awakening, niet alleen van de instrumenten, maar ook van de componist. Gedurende het schrijven van deze compositie ontstond een zoektocht naar de verhouding tussen 'het religieuze' en 'het zintuiglijke'. Ritme en beweging bevinden zich veelal in de marge van de kerkmuziek, afgezien van de gospelvariant. Toch zijn het elementaire gegevens van het menselijk bestaan. Alle kerkgangers zijn mensen van vlees en bloed. Hoe werkt dit in het hoofd en in het lijf van een gelovig mens?
De genoemde thematiek heeft geleid tot een in aanvang intuïtief geschreven partituur. Echter, tijdens het uitwerken ontstonden de vorm en de structuur: ritmische patronen en lange melodische lijnen. Voor wie ze kent onder het publiek: twee Geneefse psalmmelodieën zijn door het muzikale materiaal heen gevlochten (Psalm 23 en Psalm 65).

Voor de uitwerking is gekozen voor een duet voor orgel en djembé. Naast de fascinatie van de componist voor beide instrumenten biedt deze bezetting een voordeel in de muzikale uitvoeringspraktijk. Door het compacte slagwerkinstrument is er oogcontact mogelijk tussen de slagwerker en de organist. De djembé biedt daarbij genoeg power om in dialoog te gaan met het orgel. (Kees Wisse)

Kees Wisse
Als componist volgt Kees Wisse de dubbeltalent-route: een loopbaan als adviseur bij een ingenieursbureau met daarnaast een ontwikkelingstraject als componist. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en promoveerde in 1999 cum laude aan deze universiteit. Compositielessen ontving hij van Egmont Swaan, Bart Visman en Daan Manneke.
In 1997 won hij de derde prijs op de 'Hinsz-orgelcompositiewedstrijd' in Kampen met 'Variations on Haarlem 1996'. Zijn werk richt zich met name op kleinschalige bezettingen.
Kees is lid van het Genootschap van Nederlandse Componisten (GeNeCo).
In zijn muziek krijgt vernieuwing gestalte door het samensmelten van elementen uit de klassieke muziek en de avant-garde van de 20e eeuw. De muziekgeschiedenis vormt voor hem een wijd vertakt netwerk waarin allerlei nieuwe verbindingen tot inspiratie leiden. In verbondenheid met het christelijk geloof vindt religie een natuurlijke plaats in zijn composities.
Communicatie met de luisteraar vindt Kees belangrijk: hij geeft graag presentaties over zijn werk en over muziek van de 20e eeuw. In workshops voor een middelbare school en een Pabo ontwikkelde hij een educatief programma in combinatie met een life-concert van eigen werk.Ups & Downs
Gilius van Bergeijk is een van de eerste componisten die in 1999 een werk voor Dirk Luijmes' harmonium schreef. Ups & Downs bestaat uit twee delen. Het bijna Regeriaanse preludium begint vanuit de diepste regionen van het instrument en stijgt geleidelijk op. Het tweede deel is een 'ups and downs' van een zevental loden blokjes, die gezamenlijk garant staan voor een wijds, orkestraal klankpalet.
Gilius van Bergeijk studeerde behalve hobo en altsaxofoon compositie bij Kees van Baaren en elektronische muziek bij Dick Raaijmakers aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Sinds 1972 is hij docent elektronische muziek aan het Koninklijk Conservatorium. Daarnaast is hij actief als improviserend musicus in diverse ensembles zoals het Willem Breuker Collectief, Orkest De Volharding, Het Nieuwe Leven en leidt hij een eigen orkest Gilius' Haagsche Hofje. Van Bergeijk componeert elektronische en instrumentale muziek, zowel binnen als buiten het gebruikelijke idioom.
In 1983 kreeg Van Bergeijk de Willem Pijperprijs van de Johan Wagenaarstichting voor de elektronische compositie Over de Dood en de Tijd uit 1980.

Preludium en psalm
Met een knipoog naar de bijnaam van het instrument vroeg Dirk Luijmes een groot aantal componisten in 2007 een psalm voor zijn 'psalmenpomp' te schrijven. Hanna Kulenty die eerder een spannend perpetuum mobile voor harmonium componeerde, nam de uitdaging aan en schreef een beweeglijk preludium met een emotioneel koraal.

Hanna Kulenty studeerde van 1980-1986 compositie aan de Chopin Muziekacademie in Warschau bij Wlodzimierz Kotonski. Van 1986 tot 1988 studeerde zij compositie bij Louis Andriessen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Voorts nam zij deel aan de International Courses for Young Composers, georganiseerd door de Poolse sectie van de ISCM, en aan de internationale zomercursussen in Darmstadt.
Sinds 1989 werkt ze als componiste, veelal in opdracht. Als gastdocent gaf zij lezingen bij diverse muziekinstellingen in binnen- en buitenland.
Haar werken gaan, naar eigen zeggen, uit van een boogtechniek: een manier van uitdrukken d.m.v. een intensiteitscurve in een van tevoren vastgelegde structuur.
In 1985 won zij met Ad unum voor orkest (1985) de tweede prijs tijdens de European Young Composers' Competition in Amsterdam. In 1987 ontving zij de Stanislaw Wyspiánski Award (2de klasse) en de tweede prijs van de Poolse Componisten Unie competitie voor Ride voor 6 slagwerkers (1987). Verder won zij van de afdeling Warschau van de Poolse Componisten Unie: in 1986 de eerste prijs met Quinto voor 2 piano's (1986), in 1987 de eerste prijs met Breathe voor strijkorkest (1987), in 1988 de derde prijs met Cannon voor viool en piano (1988) en in 1989 de tweede prijs met aaa TRE voor altviool, cello en contrabas (1988). In 2003 won zij met het Trumpet Concerto de 50ste aflevering van het Unesco International Rostrum of Composers.
Parallel/ Non Parallel II (2008)

Parallel/ Non Parallel is een tweeluik en u hoort het luik II. Beide delen zijn zo gecomponeerd dat ze onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Maria Alejandra Espejo, de componist zegt hierover: "Het orgel roept bij de meeste mensen een bepaalde orgelklank op. Vaak is dit een imponerende klank en luid in volume. Ik heb een orgelstuk willen schrijven dat juist de fragiele en open klank van het orgel benadrukt. Met de juiste registraties kan een enorme verstilling bereikt worden. Dit werd voor mij het uitgangspunt voor Parallel/ Non Parallel, II.
In mijn muziek houd ik ervan om verschillende muzikale lagen naast elkaar te laten bestaan. In Parallel/ Non Parallel, II klinkt een doorgaande stroom van repeterende patronen boven een onafhankelijke melodie (in het pedaal) die schijnbaar niets met het patroon te maken heeft. Beide muzikale gebeurtenissen zijn parallel aan elkaar. Gelukkig is muziek onderhevig aan buitenrationele wetten, want waar parallellen elkaar snijden, ontstaat de climax van het stuk."

Maria Alejandra Espejo behaalde in 2008 haar Master of Arts in Compositie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij schrijft voor diverse bezettingen (kamermuziek, vocale werken en electro-akoestische werken) en werkt samen met beeldend kunstenaars, dansers en performers. Haar composities werden uitgevoerd door o.a. het Nieuw Ensemble (Amsterdam), De Ereprijs, Enesco strijkkwartet (Parijs) en Ensemble Reconsil (Wenen) en tijdens het Internationaal Orgelconcours Haarlem.
Als componist streeft Maria Alejandra ernaar haar publiek te verrassen, te verwonderen en te beroeren: in een eigentijds idioom blijft zij zoeken naar de onmiddellijke kracht van muziek. Onlangs verdiepte zij zich in de Afro-Peruaanse muziek , die naast de westerse klassieke muziek een belangrijke inspiratiebron voor haar is. www.macemuze.nlCow Music.
Martijn Padding, die in 2008 één van de eerste harmoniumconcerten uit de muziekgeschiedenis schreef, kroop al eerder voor Luijmes in de pen. In zijn Cow Music neemt hij ons mee naar het Nederlandse platteland, waar langzaamaan (vanwege allerlei bezuinigingen) de koe aan het verdwijnen is. 'In de kaalslag die de oer-Nederlandse cultuur doormaakt past deze hommage aan het mooiste dat de Nederlandse cultuur heeft voortgebracht, namelijk een koe (en dan het liefst zwartbont) in de Hollandse weide.', aldus de componist. Uit zijn Cow Music klinken drie delen: twee (jazzy) countrydances en Vox humana, een deel waarvan de titel hier vooral letterlijk wordt opgevat. De ondertitel van Cow Music luidt overigens: 'pieces under 100 b.p.m. for harmonium': volgens een door Padding geraadpleegd artikel zouden koeien zich beter voelen en betere melk produceren als ze naar muziek luisteren met minder dan 100 slagen per minuut, dan wanneer ze worden blootgesteld aan snellere muziek?Martijn Padding studeerde piano, muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en compositie bij Louis Andriessen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Gedurende enige jaren was hij pianobegeleider bij de Nationale Balletacademie en bij verschillende moderne dansgezelschappen zoals Krisztina de Ch?tel, Beppie Blankert en Bianca van Dillen. Hij was 'composer in residence' bij Ensemble LOOS. Ook heeft hij verschillende radioproducties gedaan waaronder een serie portretten van de componisten Alvin Lucier, Robert Ashley, Luc Ferrari en Frederic Rzewsky. Padding is docent compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en voorzitter van de componistenbond C'96.
Zijn oeuvre omvat werken voor een solo-instrument tot composities voor groot orkest en muziektheater die vaak tot stand kwamen in hechte samenwerking met de uitvoerenden. Sinds lange tijd werkt Padding samen met Paul Koek en zijn muziektheatergroep de Veenfabriek. Met zijn First Harmonium Concerto won hij in 2009 het Unesco International Rostrum of Composers

Licht en donker V is de laatste van een reeks werken met dezelfde thematiek: de ups en downs van het bestaan, verwoord en verklankt via teksten en citaten uit het heden en verleden. Licht en Donker V gaat over de betekenis van het wegvallen van dierbare personen uit ons leven bij het ouder worden. In het werk zijn citaten uit het gregoriaanse Requiem en Kyrie Eleison duidelijk herkenbaar.Jan Welmers studeerde orgel aan de conservatoria van Groningen en Utrecht. Zijn docenten waren Wim van Beek en Cor Kee. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag studeerde hij compositie bij Kees van Baaren.In 1967 werd hij winnaar van het Nationaal Orgelconcours in Bolsward. Ook maakte hij deel uit van een improvisatiegroep, die zich ten doel stelde langs elektronische weg klankvernieuwend te werken.
Van 1970 tot 1998 was Jan Welmers verbonden aan het Utrechts Conservatorium als docent theoretische vakken en als hoofdvakdocent orgel en improvisatie. Voorts fungeert hij regelmatig als jurylid bij nationale en internationale orgel- en orgelimprovisatieconcoursen. Van 1973 tot 2000 was Jan Welmers organist van de Grote of St.Stevenskerk te Nijmegen. In 2005 ontving hij de Jan Pieterszoon Sweelinckprijs vanwege zijn grote verdiensten voor de nationale en internationale orgelcultuur. Hij componeert voor orgel en andere bezettingen.


CV's uitvoerenden

Una Cintina ( Letland,1981) studeerde piano aan de Darzins Music school. Aan de Letse Muziek Academie behaalde ze haar bachelorgraad voor orgel en koordirectie, gevolgd door het Masterdiploma voor orgel in 2007. Momenteel studeert ze verder bij Jacques van Oortmerssen. Una nam deel aan verschillende internationale masterclasses (Ton Koopman, Ludger Lohmann).
Ze heeft bijzondere interesse voor muziek van de 20e en 21e eeuw en was betrokken bij diverse premières. Zij speelde nieuwe composities van Klaas de Vries, Fred Momotenko en en Arthur Wagenaar.
Als kerkmusicus is ze verbonden aan kerken in Amsterdam, Hoofddorp en Nigtevecht. Als concertorganist speelde samen met orkesten (LMA Symfonisch orkest, Rezekne orkest en Lundi Bleu) en koren (LMA koor, Rasa en Oratoriumkoor Bennebroek). Samen met countertenor Jean Sebastien Beauvais vormt ze het Duo Esmera. Ze gaf concerten in diverse landen: Nederland, Letland, Italië, Duitsland, Zweden, Kroatië, Oostenrijk en Polen.

Christiaan Saris (1982) slaagde in 2005 cum laude voor zijn diploma klassiek slagwerk, , aan het ArtEZ conservatorium Zwolle, en in 2008 studeerde hij af aan de Hochschule für Musik Detmold (DE). In 2001 won hij de "Prinses Christina Concours, Moderne Muziek prijs" en in 2005 de "Van Ede en Partners Vriendenprijs". Hij heeft de première van verschillende composities gespeeld en verschillende componisten hebben werken voor hem geschreven. Christiaan heeft samengewerkt met prominente componisten en dirigenten zoals Mauricio Kagel, Sofia Gubaidulina, Theo Loevendie, Reinbert de Leeuw, Jaap van Zweden en Thomas ádes. Als freelance slagwerker heeft hij samengewerkt met vele professionele orkesten, ensembles, theatergezelschappen. Tournees brachten hem naar Gran Canaria, Portugal, Tenerife, Estland, Spanje, België, Frankrijk, Duitsland, Schotland, en op festivals waaronder Edinburgh International Festival 2006, Festival d'Avignon,C.O.N.T.EST 2008 Estland, Bozar Festival Brussel, Oerol Festival Terschelling en TS Festival Amsterdam.
Van 2006 t/m 2008 gaf Christiaan les aan het conservatorium "Hochschule für Musik Detmold" in Duitsland. Chistiaan is op dit moment actief als
freelance slagwerker, componist en sound designer.
www.christiaansaris.nl

Nadat Dirk Luijmes orgel, klavecimbel, kerkmuziek en muziekwetenschap studeerde, was hij prijswinnaar bij verschillende (inter-)nationale orgelconcoursen. Sindsdien is hij op diverse terreinen in de muziekwereld actief. Luijmes soleerde in binnen- en buitenland o.m. tijdens festivals en concertseries van Madrid tot Schiermonnikoog en van Londen tot Warschau. Zo was hij te horen met het Nederlands Kamerkoor, het RIAS Kammerchor, het NDR Chor en het Orchestre des Champs-Elysées. Daarnaast concerteerde hij met ensembles als het Skampa Kwartet, Amsterdam Sinfonietta, Het Concertgebouw Kamerorkest, het Radio Kamerorkest, Ensemble Oxalys en diverse symfonieorkesten. Het laatste decennium profileert hij zich als één van de weinigen ter wereld als professioneel harmoniumspeler. Meer dan 25 componisten (onder wie Willem Breuker, Gilius van Bergeijk, Daan Manneke en Guus Janssen) schreven werken voor hem. Luijmes is tevens werkzaam als publicist (o.m. sinds 1995 bij het Concertgebouw te Amsterdam), musicoloog, programmamaker (sinds 2009 bij de NCRV-radio) en artistiek leider van de Stichting Longen & Tongen (vanaf 1999). Hij verleende zijn medewerking aan tv- en radioprogramma's en nam diverse cd's op, onder meer met een door hem ontdekte suite van Froberger, en bij Challenge Records International.. In november 2008 hield hij tijdens de Nederlandse Muziekdagen in het Muziekgebouw aan 't IJ Martijn Paddings First Harmonium Concerto ten doop, een bekroond werk dat hij in 2010 met het Schönberg/Asko Ensemble in Carnegie Hall (New York) en met De Ereprijs in Warschau speelt. In 2009 werkte hij als harmoniumspeler mee aan de wereldpremière van de unieke 1919-versie van Igor Stravinsky's Les Noces.

Dorien Schouten (Utrecht, 1987) volgde pianolessen bij Anneke Wuestman en later orgel-en pianolessen bij Ko Zwanenburg. Momenteel studeert ze aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag orgel en kerkmuziek, met als bijvakken piano en zang. Haar docent orgel is Jos van der Kooy.
Zij werkte mee aan verschillende moderne-muziekprojecten: "Hommage aan Piet Kee" (2007), een programma met orgelwerken en ensemblestukken van deze componist.Tijdens het Internationaal Orgelfestival Haarlem in 2008 speelde ze een nieuwe compositie van Maria Alejandra Castro Espejo: Parallel / Non Parallel. Afgelopen oktober deed ze mee aan een project van het Attacca-ensemble: Einstein on the beach van Philip Glass.
Dorien is als cantor-organist verbonden aan de Koningkerk te Voorburg.


Peter van Dinther (1961) studeerde bij Willem van der Vliet (Utrechts Conservatorium) en Peter Masseurs (Sweelinckconservatorium Amsterdam). Daarnaast volgde hij diverse masterclasses en workshops bij gerenommeerde buitenlandse trompettisten.
Als freelancetrompettist speelde hij in verschillende symfonieorkesten en ensembles. Ook trad hij veelvuldig op als solist in binnen- en buitenland.
Sinds 1988 is hij trompettist van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en vanaf 1990 solotrompettist bij dit orkest. Tevens leidt hij bij dit orkest het koperkwintet, waarmee hij veelvuldig in binnen- en buitenland optreedt. Onlangs nam hij samen met de organist Piet van der Steen een dubbel-CD met alle werken voor orgel/trompet van Joep Straesser en alle werken voor orgel van Györgi Ligeti op.

Ko Zwanenburg (1963) studeerde aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht piano bij Theo Saris en orgel bij Elly Kooiman en Kees de Wijs. Aan het Utrechts Conservatorium behaalde hij het diploma Uitvoerend Musicus Orgel, zijn docent was Jan Welmers. Bij Bert Matter volgde hij een cursus improvisatie. Zijn studie werd bekroond met een eervolle vermelding voor het uitvoeren van 20e eeuwse muziek. Het geven van concerten en het begeleiden van solisten en koren combineert hij met lesgeven in zijn eigen praktijk voor orgel en piano. Ko Zwanenburg is cantor-organist van de Nicolaïkerk in Utrecht. Als uitvoerend musicus is hij te beluisteren op de CD "Jan Welmers Organ Works " (1999) en "50 jaar Marcussen - orgel Nicolaïkerk Utrecht" (2006). Nieuwe Nederlandse muziek van o.a.Jacques Bank, Berry van Berkum, Daan Manneke, Andries van Rossem, Wim de Ruiter, Jan Welmers, voerde hij uit met Ties Mellema (saxofoon), Fredrike de Winter (slagwerk) en de Rotterdams Philharmonic Brass Soloists.
Als adviseur is hij betrokken bij de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk te Utrecht.
Samen met Karel Demoet is hij één van de initiatiefnemers van het "Festival nieuwe muziek in de Klaas".


 

Top


[Home]