Foto's zaterdag 21 februari 2009   


.

.

.

.

.

.

.

.

.


  Programma  

 


zaterdag 21 februari 2009 20.30 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 21 februari 2009
20.30 uur - Nicolaïkerk

MYSTIEK en DEVOTIE


Ensemble Cercamon


Toon Hagen-orgel


Concert voor het 21-jarig jubileum van Ensemble Cercamon

Programma:

I. Moderne Devotie

Inkleding van een religieuze in Klooster Soeterbeeck
responsorie Regnum mundi
invocatie Veni sancte spiritus
antifonen bij de processie naar het kloosterslot

Orgelimprovisatie

Onheil en ziekte in Klooster Soeterbeeck
antifoon Media vita (bij onweer)
antifoon Hec est preclarum vas (bij pest)
Hoogtijdagen in Klooster Soeterbeeck
Feestdagen van St. Anna en St. Monica
graduale Benedicta et venerabilis es
alleluia Salve mater
sequentie Augustini magni patris
Kerstmis
Ad festum leticie
Puer natus in Bethlehem......amor

Orgelimprovisatie

II. Hildegard Van Bingen

Mariagezangen
hymne Ave generosa
antifoon Cum processit factura
antifoon Hodie aperuit nobis

Heiligen uit Hildegards omgeving
sequentie Columba aspexit

orgelimprovisatie

responsorie O Euchari columba
responsorie Spiritui sancto honor sit


Toelichting:
Als eerste en één van de zeer weinige vrouwelijke componisten uit de middeleeuwen neemt Hildegard van Bingen een bijzondere plaats in. Haar composities zijn gebaseerd op het gregoriaans maar nemen vervolgens een geheel eigen, ingewikkelder, wending, waardoor ongekende mystieke diepte uit haar liederen spreekt.
De aanhangers van de laatmiddeleeuwse traditie van de Moderne Devotie, een puur Nederlandse beweging, legden zich toe op een sober leven. In hun muziek klinkt ook die grondhouding door: Ontroerend eenvoudige, devote teksten en melodieën waren bedoeld om het hart te roeren, en dat doen ze nog steeds. Het klooster Soeterbeeck was het laatste vrouwenklooster uit deze stroming. In de bibliotheek daarvan werd een schat aan gezangen gevonden, die nu voor het eerst sinds eeuwen weer gezongen worden.
Voor haar jubileumconcert wil Cercamon een overzicht geven van haar activiteiten en daarom worden deze twee tradities naast elkaar gezet. Als vanzelf komen de vragen op: Hoe verhouden mystiek en devotie zich tot elkaar? Is mystiek altijd devoot, en is devotie altijd mystiek? En hoe kan Cercamon in haar zang deze begrippen tot uitdrukking brengen?

Uitvoerenden:
Ensemble Cercamon bestaat uit zeven vrouwen (Greet Aanen, Sara Dondorp, Suzanne van der Helm, Margreeth de Koomen, Elisabeth Posthumus Meyjes, Ingrid Smit Duyzentkunst en Elzemarieke Veldhuyzen van Zanten) en zetelt in Utrecht. Het werd opgericht in 1988 door Lida Dekkers, specialiste op het gebied van middeleeuwse muziek. Al snel na de oprichting ging Cercamon zich richten op vocale, eenstemmige religieuze muziek uit de middeleeuwen. In de loop der tijd kristalliseerden zich twee aandachtsgebieden uit: Hildegard van Bingen en de traditie van de Moderne Devotie. Met dat repertoire werden concerten in binnen- en buitenland gegeven, werd medewerking verleend aan radio- en tv-programma's en kwamen drie cd's uit.

Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar behaalde hij de diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij kerkmuziek aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot voor orgel en Bert Matter voor improvisatie.
Als organist is hij verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij geeft leiding aan de Michaëlscantorij en het Bachcantatekoor- en orkest, die haar medewerking verlenen respectievelijk aan de Michaëlsvieringen en de cantatediensten in de Grote of Sint-Michaëlskerk.
Toon Hagen is naast concertorganist actief als privédocent en componist van orgel- en kerkmuziek.
Zijn orgelspel is inmiddels op een zestal cd's vastgelegd.
 

Top


[Home]