Foto's zondag 27 mei 2007   


Repetities: Ko Zwanenburg

Repetities: Klaas Stok

.

Ko Zwanenburg: Bach sehr bewegt

.

.

Applaus

.


  Programma  

 


zondag 27 mei 2007 15:00 uur - Nicolaïkerk


zondag 27 mei 2007
15:00 uur - Nicolaïkerk

Pinksteren en de hoorn des overvloeds


Parnassusensemble


o.l.v. Klaas Stok

Ko Zwanenburg-orgel
Petra Botma-hoorn

Programma

Christoph Förster-Concert voor hoorn en strijkers
Johan Sebastian Bach-Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf BWV 226
J.S. Bach-Trio super: Allein Gott in der Höh sei Ehr' a 2 clav e pedale BWV 663
J.S. Bach-Messe BWV 233 in F


Het concert wordt gegeven door het Parnassus Ensemble in samenwerking met Consensus Vocalis. Deze beroepsensembles hebben al een indrukwekkende samenwerking opgebouwd in een reeks van concerten o.l.v. Klaas Stok, o.a. bekend door zijn werk met het Nederlands Kamerkoor en Collegium Vocale uit Gent. Het Parnassus Ensemble en Consensus Vocalis zijn volledig aan elkaar gewaagd.
Op het programma staan het motet Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf BWV 226 en de mis in F, BWV 233 van Johann Sebastian Bach alsmede het hoornconcert van Christoph Förster.

Het aandeel voor het koor is in dit programma groot en uitdagend. De complexiteit en bondigheid van het achtstemmige motet vragen virtuositeit en een grote flexibiliteit om de abrupte stemmingswisselingen over te brengen, waarbij de betekenis van ieder woord tot uitdrukking moet worden gebracht. Kenmerkend voor dit werk is de manier waarop Bach in dansachtige bewegingen de lof van God bezingt. Zijn bespiegelingen over de dood en het hiernamaals getuigen van groot vertrouwen.
De tekst is een citaat uit een brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, waarin wordt beschreven, hoe de Heilige Geest ten behoeve van de gelovigen voorspraak is bij God de Vader.
Er zijn vier delen. Het eerste deel wordt bepaald door luchtige melismen, die de werking van de H. Geest tot uitdrukking brengen. Het tweede deel laat horen wat in woorden onzegbaar is: het gestamel van de mens wordt door de H. Geest omgezet in het welluidendste pleidooi. In de volmaakte dubbelfuga van het derde deel getuigt Bach van zijn groot geloof en optimisme. Dit derde deel gaat naadloos over in Luthers koraal Du heilige Brunst, süsser Trost.

De mis in F behoort tot de zogenaamde Lutherse missen, die tweedelig zijn want alleen Kyrie en Gloria zijn gecomponeerd. Het is een parodiewerk, waarin Bach de mooiste delen uit zijn cantates heeft verzameld en voorzien heeft van Latijnse teksten. Het orkest bestaat uit strijkers, hobo?s en hoorns. De omvangrijke vierstemmige koren worden in het Gloria onderbroken door aria?s voor bas, sopraan en alt.
Indringend klinken de misereres in de sopraanaria, waarin de mens zich in steeds andere bochten lijkt te wringen in zijn smeekbede om ontferming. In de aria voor alt Quoniam tu solus sanctus? horen we een duet tussen de soloviool en de alt.

Christoph (Heinrich) Förster (1693-1745) is een Duits componist afkomstig uit Thüringen.
Hij was leerling van Johann David Heinichen en van de organist Georg Friedrich Kaufmann.
Förster was hofkapelmeester in Merseburg of Rudolstadt en heeft dit hoornconcert waarschijnlijk geschreven voor een hoornist uit dat orkest.
Het is geschreven voor natuurhoorn. De hoornist moest over een zeer goede stoptechniek beschikken om dit virtuoze werk te kunnen spelen.
Förster heeft 12 concerten geschreven, waaronder dit hoornconcert, dat bestaat uit 3 delen:
1. Con discretione
2. Adagio
3. Allegro

Ook op moderne hoorn is het concert technisch zeer lastig uit te voeren. Het is geschreven voor het hoge register van het instrument.
Het hoornconcert van Förster wordt gespeeld door Petra Botma.

Consensus Vocalis is midden jaren tachtig ontstaan op initiatief van de Stichting Twentse Matthäus Passion te Oldenzaal met als doel het jaarlijks uitvoeren van de 'Matthäus Passion'. Later werd het koor ook ingezet voor de uitvoeringen van het 'Weihnachtsoratorium' van Bach in Oldenzaal.
Consensus Vocalis heeft steeds met belangrijke koordirigenten gewerkt: Jos van Veldhoven, Hans van den Hombergh, Daniël Reuss en anderen. Na het aantreden van Klaas Stok als repetitor is een samenwerking tot stand gekomen met het Combattimento Consort Amsterdam o.l.v. Jan Willem de Vriend, waardoor het koor zich ontwikkeld heeft tot een veelzijdig ensemble, dat samenwerkt met verschillende orkesten en ook concerten buiten de regio Twente heeft gegeven, o.a. in Amsterdam, Utrecht, Deventer, Naarden en Zagreb.
Nog altijd is Consensus Vocalis een projectkoor: voor elke productie wordt het koor opnieuw samengesteld op basis van het aantal beschikbare en benodigde zangers. Het gaat hierbij om conservatoriumstudenten zang, afgestudeerde musici en een aantal zeer goede amateurs.

Klaas Stok studeerde aan de conservatoria te Arnhem, Den Haag en Rotterdam Als organist behaalde hij verschillende hoofdprijzen op nationale en internationale concoursen, ook voor improvisatie en gaf hij concerten in binnen- en buitenland, en maakte hij opnames voor radio, televisie en CD. Als (stads)organist te Zutphen is hij vaste bespeler van het beroemde barok-orgel in de St. Walburgiskerk.
Klaas Stok is als dirigent en artistiek leider verbonden aan verschillende koren, zowel amateur, als semi-professioneel en professioneel. In het bijzonder legde hij zich toe op het uitvoeren van de werken van J.S. Bach en werken uit de klassieke periode. Bij deze concerten werkte hij veelal samen met Concerto d'Amsterdam en met tal van internationaal befaamde solisten, o.a. in het Concertgebouw te Amsterdam. Hiernaast legde hij zich toe op het uitvoeren van 20e eeuws repertoire en dirigeerde hij verschillende premières.
Klaas Stok is als koorleider verbonden aan het Nederlands Kamerkoor. Dit jaar dirigeert hij het Nederlands Kamerkoor met premières van nieuwe Nederlandse composities, o.a. in Parijs. Ook werkt hij regelmatig als repetitor bij het Collegium Vocale Gent. In samenwerking met de Vlaamse conservatoria en de Vlaamse Filharmonie te Antwerpen richtte hij met Philippe Herreweghe de ?Kooracademie? op.
Voor zijn verdiensten op cultureel gebied werd Klaas Stok onlangs de cultuurprijs van de stad Deventer toegekend (de Gulden Adelaar).

Petra Botma (1962) studeerde hoorn aan de Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden en aan het Conservatorium te Zwolle, waar ze cum laude afstudeerde als Uitvoerend Musicus.
Al tijdens haar studie heeft ze veel geremplaceerd in diverse Nederlandse symphonie orkesten.
Van 1990 tot 2002 was zij plaatsvervangend eerste hoornist in Het Gelders Orkest, momenteel is zij eerste hoornist in het Radio Filharmonisch Orkest en hoofdvakdocent aan het conservatorium ArtEZ te Zwolle.
Ook speelt ze vaak in het Nederlands Blazers Ensemble, het Nieuw Ensemble en het Hillstreet Brass Ensemble.
Verder treedt ze regelmatig op als solist met zowel amateur- als professionele orkesten.

Ko Zwanenburg bespeelt het orgel. Zwanenburg studeerde piano, orgel en kerkmuziek bij onder andere Jan Welmers, Bert Matter en Elly Kooiman. Zijn studie werd bekroond met een eervolle vermelding voor het uitvoeren van twintigste eeuwse muziek. Hij is cantor van de Marcuskerk en cantor-organist van de Nicolaïkerk. Daarnaast is hij werkzaam als begeleider, als solist en als docent orgel en piano


Beiaardrecital Moshé Lewkowitz 14:00 uur


1. Zes Nederlandse liederen uit de 18' eeuw van A.Mahaut
Gelykenis
Aen Rosaniere
Geval
Herderszang
Minnezang
Aenmerking

2. Drie Franse melodiëen

L'amour s'envoie-J.B.Weckerlin(1821-1910)
Que ne suis-je la fougère "
Pavane uit "ma mère l'oye"-M.Ravel(1875-1937)

3. Drie door een vioolmethode bekend geworden werken:

Sarabande-G.Tartini(1692-1770)
La Villageoise-J.Ph.Rameau (1683-1746)
Mélodie-Ch.de Bériot (1802-1870)

4. Muziek uit Oost Europa

Slowaaks lied-B.Bartok(1881-1940)
Chanson Triste -P.I.Tsjaikofski(1840-1893)
Ancient Dance-D.Kabalewski (1904-1987)
Thema met variaties-M.Glinka(1804-1857) /M.Lewkowitz

5. Muziek uit de "Roaring sixties"

Love me tender-E.Presley
Mad on my -Maria R.Tottemham
Josie-J.Donovan
There but for fortune-J.Baez/Ph.Ochs
Suzanne-L.Cohen

6. Medley van bekende jiddische en joodse melodieën


 

Top


[Home]