Foto's zondag 4 september 2005     Programma  

 


zondag 4 september 2005 11:45 uur - Nicolaïkerk


zondag 4 september 2005
11:45 uur - Nicolaïkerk

Bach, jaargang XII


Cappella di San Pietro


Peter Dijkstra, dirigent

Programma

Johann Sebastian Bach (1685-1750)-Ach, lieben Christen, seid getrost, BWV 114

Het concert wordt vooraf gegaan door een kerkdienst, waarin eveneens een cantate van J.S. Bach wordt uitgevoerd.
Cantate tijdens de kerkdienst:

Jesu, der du meine Seele, BWV 78
cantate voor de 14e zondag na Trinitatis
(Leipzig, 10 september 1724)

Cantate tijdens het concert:

Ach, lieben Christen, seid getrost, BWV 114
cantate voor de 17e zondag na Trinitatis
(Leipzig, 1 oktober 1724)

Toelichting

De cantate Jesu, der du meine Seele BWV 78 voor de veertiende zondag na Trinitatis werd voor het eerst uitgevoerd op 10 september 1724, de cantate Ach, lieben Christen, seid getrost BWV 114 voor de zeventiende zondag na Trinitatis klonk voor het eerst op 1 oktober 1724. Beide werken behoren tot de tweede jaargang cantates die Bach als Thomascantor in Leipzig schreef. Kennelijk was het Bachs bedoeling uitsluitend composities van eigen hand uit te voeren. Dit betekende dat wekelijks een nieuwe cantate gecomponeerd, in partijen uitgeschreven, ingestudeerd en uitgevoerd moest worden. Voor zijn tweede jaargang cantates in Leipzig stelde Bach zich een bijzondere opgave, die bovendien het teruggrijpen naar eerdere composities vrijwel onmogelijk maakte. Als uitgangspunt voor deze cantates koos hij oude lutherse kerkliederen, passend bij de zondag van het kerkelijk jaar. Het grondplan van deze zogenaamde koraalcantates is steeds hetzelfde: de eerste en laatste strofe van het koraal zijn onveranderd overgenomen als openingskoor respectievelijk slotkoraal; de tussenliggende strofen zijn zeer vrij omgedicht tot recitatieven en aria’s. De meeste op deze wijze omgedichte teksten lijken van de hand van één, tot voor kort niet bekende, dichter. Volgens Christoph Wolff in zijn recente Bachbiografie is de vermoedelijke dichter Andreas Stübel, een emeritus conrector van de Thomasschule. Hij leidt dit af uit het feit dat na Stübels dood in het voorjaar van 1725 de koraalcantatecyclus abrupt wordt afgebroken. De serie koraalcantates bestrijkt de periode van de eerste zondag na Trinitatis 1724 tot Palmzondag 1725. Bach componeerde in deze periode in totaal 41 cantates volgens het zojuist beschreven procédé, waaronder de beide cantates die vandaag op het programma staan.

Cappella di San Pietro voert al vanaf haar oprichting in 1993 cantates en andere werken van Johann Sebastian Bach uit volgens de meest recente inzichten, te weten met een koor van acht zangers en een enkelvoudig bezet instrumentaal ensemble. De zangers nemen zowel koor- als solopartijen voor hun rekening. De meeste van hen zijn actief in ensembles als The Amsterdam Baroque Choir en het koor van de Nederlandse Bachvereniging. Het instrumentaal ensemble speelt op oude instrumenten of kopieën daarvan. De leden spelen in verschillende vooraanstaande barokorkesten. Het ensemble stond onder leiding van dirigenten als Daniel Reuss, Jaap ter Linden, Peter Dijkstra en Anthony Zielhorst.
De naam Cappella di San Pietro refereert aan de bakermat van het ensemble, de Utrechtse Pieterskerk.Peter Dijkstra (1978) begon op jonge leeftijd met zingen in het Roder Jongenskoor. Hij studeerde koor- en orkestdirectie en solozang aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, en behaalde voor deze studies het diploma summa cum laude met onderscheiding. Hierna studeerde hij directie aan de Hochschule für Musik in Keulen.
Hij is momenteel artistiek leider van vocaal ensemble MUSA, een gemengd koor in Utrecht, en van vocaal ensemble The Gents. Met dit koor won hij verschillende prijzen op internationale festivals en maakte hij cd-opnamen onder het label Channel Classics. In oktober 2003 won hij de eerste prijs tijdens de Eric Ericson Competitie in Stockholm, en dit zette zijn internationale carrière in gang. Inmiddels is hij een veelgevraagde gast bij o.a. het Nederlands Kamerkoor, het RIAS Kammerchor Berlijn, het Fins Radio Kamerkoor en het Südwestfunk Vokalensemble in Stuttgart. Ook verscheen hij als gastdirigent bij het Noord Nederlandse Orkest en de Bochumer Symphoniker.
Vanaf september 2005 zal hij de positie van artistiek leider van het Chor des Bayerischen Rundfunks in München gaan bekleden. Onlangs is hij ook benoemd als vaste gastdirigent bij het Zweeds Radiokoor.
In 2002 werd hem ook de Kersjes-van de Groenekambeurs voor jonge orkestdirigenten toegekend, waarmee hij momenteel orkestdirectie studeert bij de gerenommeerde pedagoog Jorma Panula aan het Koninklijk Conservatorium van Stockholm.

14.00-15.00 uur: Beiaardbespeling door Arie Abbenes.

Na de kerkdienst en het cantateconcert is er nog meer Bach, met cantatedelen en delen uit de Capriccio over het vertrek van mijn broer. Wees welkom in de tuin, de ideale luisterplaats voor de Hemony-beiaard.

  

Top


[Home]