Programma-archief 2004  
zaterdag 17 januari 2004

Oost, Zuid, West en Noord


zaterdag 28 februari 2004

Open Performance Site VII


zondag 9 mei 2004

William Byrd Ensemble


zondag 30 mei 2004

Nederlandse Blokfluitdagen


vrijdag 18 juni 2004

Extra concert Museumnacht 2004


zondag 27 juni 2004

Vlieg met me mee!


zondag 1 augustus 2004

Cum duobus organis


zondag 5 september 2004

Bach Cantateconcert - Uitfeest


zondag 12 september 2004

Extra concert


zaterdag 27 november 2004

Sint Nicolaas en de dieven


zaterdag 11 december 2004

Het costelic kindeken cleenNicolaiconcert

De Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk presenteert de Nicolaiconcerten.


Kaartverkoop vindt vanaf een half uur voor aanvang van het concert plaats bij de ingang van de Nicolaïkerk. De concerten duren ongeveer 45 minuten.

Het actuele programma is te vinden in de Agenda.

De Nicolaikerk is gelegen aan het Nicolaaskerkhof in de zuidelijke binnenstad van Utrecht (Zie Stadsplattegrond Utrecht).


 


zaterdag 17 januari 2004 21.00 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 17 januari 2004
21.00 uur - Nicolaïkerk

Oost, Zuid, West en Noord


Viriditas-ensemble


Lida Dekkers - modale zangimprovisatie
Hein Hof - orgel
Agnes de Kok - beeldende kunst

Programma

Hildegard van Bingen (1098-1179) - O viridissima Virga
John Redford (1485-1547) - Veni redemptor gentium
Thomas Tallis (1505- 1585) - Veni redemptor gentium
Lida Dekkers (1951) - Improvisatie in fa-modus
Johann Pachelbel (1653-1706) - Magnificat peregrini toni (twee verzen)
Lida Dekkers - Improvisatie in re-modus
Kees Weggelaar (geb 1945) - De Profundis
Lida Dekkers - Improvisatie in mi-modus
Glogauer Liederbuch (15e eeuw) - Veni Sancte Spiritus
Lida Dekkers - Improvisatie in sol-modus
Friederich Zachau (1663-1712) - Veni creator Spiritus
Michael G. Fischer (1773-1829) - Hymne met alternatim orgelspel
Johann S. Bach (1685-1750) - Komm , Gott , Schöpfer, Heiliger Geist

Het projekt:Kunst als partituur vindt haar inspiratie in het werk van Hildegard van Bingen.
Van deze Mystica uit de 12e eeuw zijn visioenen overgeleverd met prachtige miniaturen.Ook schreef zij liederen met latijnse teksten die verwant zijn aan het gregoriaans.

Eén van die miniaturen, De Stad Gods’,[zie afbeelding], inspireerde Agnes de Kok tot het maken van een installatie.Zij gebruikt de voorstelling als plattegrond voor een klankcirkel.De miniatuur en klankcirkel zijn op de vier windrichtingen georienteerd en vormen het uitgangspunt voor een scala aan betekenissen.De cirkel heeft dus een westen, zuiden, noorden en oosten en is dien overeenkomstig ook zo in de [kerk] ruimte geplaatst. Op elke windrichting staat een standaard met daarop een boek. In dat boek staan foto’s en tekeningen die de vier elementen, vier kleuren c.q. vier thema’s van het kerkelijk jaar als inspiratiebron hebben. De foto’s en tekeningen zijn een reflektie op teksten uit de liederen van Hildegard. Zo is b.v. het eerste boek groen en hoort bij het Westen. Groen is bij Hildegard de kleur die vruchtbaarheid symboliseert. In het boek staan foto’s , die met het thema aarde zijn verbonden en tekeningen die daar weer op reflekteren.
De cirkel ontstaat door takken die verticaal geplaatst zijn en de verbinding tussen hemel en aarde verbeelden. In de takken hangen gebedssnoeren, die gemaakt zijn van voorwerpen uit de natuur die horen bij de elementen; b.v. schelpen bij water en zonnebleomen bij vuur.
Zo zijn ontstaan:
Westen: groen, vruchtbaarheid, aarde
Zuiden: blauw, Maria en Eva, water
Noorden: wit, sneeuw en ijs, lijden en dood, lucht
Oosten: goud , inspiratie en Geest, vuur


Lida Dekkers maakt van Agnes’ installatie een kunstwerk dat de gebruikelijke dimensies van beeldende kunst doorbreekt door er een nieuwe dimensie toe te voegen,n.l: tijd
Zij koos bij elk van deze vier boeken vier middeleeuwse toonsoorten: ’modi’, waarin zij bij de tekeningen en foto’s op hun bijbehorende tekstfragmenten improviseert. Bij het ’aardeboek’ met als thema ’viriditas [vruchtbaarheid] past b.v.de modus van de toon ’fa’. etc.
Op die manier maakt zij een rondgang binnen de cirkel langs de vier lessenaars en worden de boeken tot klinken gebracht. Zij gaan funktioneren als partituren.
Zo ontstaat:
Westen: groen/ vruchtbaarheid/ aarde: fa-modaliteit
Zuiden: blauw/ Maria en Eva/ water: re-modaliteit
Noorden: wit/ lijden en dood: mi-modaliteit
Oosten: goud/ geest en vuur: sol-modaliteit
Eigenlijk is de rongang door de cirkel met gezongen improvisaties een ’performance’
Om dit ook visueel te onderstrepen draagt Lida een tuniek die aansluit bij vorm en kleur van Agnes’ installatie en die is ontworpen en vervaardigd door textiel- kunstenares Cora de Kok

Hein Hof koos uit het rijke repertoire van de kerkmuziek composities die naar toonsoort en thematiek aansluiten bij de installatie van Agnes en improvisaties van Lida.Hij vormt met zijn orgelspel schakels van het ene boek naar het volgende: een muzikale ’promenade’ tussen de lessenaars. Deze promenade wordt vooraf gegaan door drie bewerkingen van de gregoriaanse hymne ’Veni redemptor gentium’ [’Kom, Verlosser van de volkeren’] en wordt ingezet met Pachelbel’s toonzetting van de lofzang van Maria, het Magnificat, waarin de ’tonus peregrinus’ [heidense toon] een afwijkende modus met twee psalmtonen, de la en de sol, wordt gebruikt. Deze ’tonus peregrinus’ was zeer populair in Lutherse magnificatbewerkingen.
’De Profundis’ [ uit de diepten] van Kees Weggelaar is in 2003 voor Hein Hof gecomponeerd, speciaal bedoeld voor het Bätz-orgel in de H.Michaelkerk ter Schalkwijk. Basis voor deze composities zijn gregoriaanse fragmenten uit het Offertorium van de 13e zondag na Pinksteren.Het werk opent met een diepe kwint in het pedaal, waarna de fragmenten klinken tegen een fond van statische accoorden. Na een levendiger episode bereidt een langzaam klinkend crescendo opnieuw de gregoriaanse fragmenten voor, die we nu sterk horen.Een decrescendo bouwt de compositie geleidelijk af.Het werk lost uiteindelijk in een diepe toon op.
De orgelpromenade eindigt met de Pinkstersequentia ’ Veni Sancte Spiritus’ [’ Kom, Heilige Geest’].
Het concert begint met een lied van Hidegard van Bingen: de stam waarop het projekt is ’geënt’. Na de rondgang langs de lessenaars klinkt de hymne:’Veni creator Spiritus’ [kom, schepper, Geest], waarbij orgel en zang worden afgewisseld in zgn alternatim-stijl. Het programma wordt bekroond door Bach’s indrukwekkende reflektie op deze hymne: ’Komm,Gott,Schöpfer, Heiliger Geist.

Doordat de gang in de cirkel langs de partituren niet onderbroken kan worden is er gekozen voor een programma zonder pauze.

  

Top


 


zaterdag 28 februari 2004 21.00 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 28 februari 2004
21.00 uur - Nicolaïkerk

Open Performance Site VII

Studenten van de Faculteit Kunst, Media & Technologie (KMT) en de Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

In samenwerking met de Faculteiten Muziek en Kunst, Media & Technologie (KMT) van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht verzorgt de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk op zaterdag 28 februari a.s. een uniek concert in de Nicolaïkerk te Utrecht.
Op het programma staan werken voor instrumenten, tape en live-elektronica gecomponeerd door jonge componisten van beide faculteiten.
Tevens staat op het programma de compositie 'Spatial Music IV' van componist Ton de Leeuw.

De composities van de studenten zijn speciaal geschreven voor de akoestiek van de Nicolaïkerk; de kerk wordt dus als instrument gebruikt.
In alle composities is de ruimtelijkheid van het geluid een belangrijke factor. Deze wordt soms verkregen door de instrumenten verspreid in de kerk op te stellen, soms door 8 luidsprekersystemen als toegevoegd instrument te gebruiken.

'Spatial Music IV' onder leiding van Jurrien Sligter (voor 5 blazers, 2 slagwerkers, piano en strijkkwartet) van Ton de Leeuw is het enige werk op dit programma dat niet 'vers van de pers' komt. Het werd geschreven in 1968 en is een prachtig voorbeeld van een compositie waarin de ruimte een essentiële rol speelt. De musici spelen niet alleen op verschillende plekken in de ruimte in het verloop van het stuk, maar spelen ook al wandelend door de ruimte.

  

Top


 


zondag 9 mei 2004 15.30 uur - Nicolaïkerk


zondag 9 mei 2004
15.30 uur - Nicolaïkerk

William Byrd Ensemble


o.l.v. Nico van de Meel


Stephen Taylor-orgel

Programma

Hugo Distler (1908-1942)-Um Mitternacht
-Nimmersatte Liebe
-Ein Stündlein wohl vor Tag
-Lied vom Winde
-Kinderlied für Agnes
-Lebewohl
-Jung Volker (Gesang der Räuber)
-Der Feuerreiter
-Elselein, liebstes Elselein
Ildebrando Pizzetti (1880-1968)-Tre Composizioni Corali

De serie Zomerconcerten wordt geopend door het William Byrd Ensemble, het Leidse koor van tenor Nico van der Meel. Al jaren voert het compacte kamerkoor werken uit de gehele koorliteratuur. Voor de Nicolaïkerk werd een programma samengesteld met muziek van Hugo Distler en Ildebrando Pizzetti, beiden componisten met een speciale voorliefde voor de oude muziek. Allebei streefden ze ernaar de muziek van de zestiende en zeventiende eeuw opnieuw te interpreteren in hun eigen, nieuwe muziek.

Distlers Mörike-Chorlieder-buch ontstond uit Distlers en Mörikes gedeelde passie voor de traditie van Duitse volksliederen. De ritmische muziek geeft net als de teksten blijk van een soms bijna ironische kijk op het leven. De stukken in het Mörike-Chorliederbuch zijn een relatieve zeldzaamheid in Distlers oevre, die verder vooral orgelmuziek en vocale kerkmuziek componeerde. Het stuk Elselein, liebstes Elselein , uitgevoerd door Nicolaï-organist Stephen Taylor, is er een voorbeeld van.


Met Ildebrando Pizzetti komen we in een beslissende periode in de Italiaanse muziekgeschiedenis, een periode waar Pizzetti niet zonder kleerscheuren uit zou komen. Hij verzette zich hevig tegen de muziek van de veel populairdere Puccini - die met zijn muziek een soort realisme wilde uitdrukken - en keerde terug naar de muziek van Monteverdi en zelfs Palestrina. Hoewel Pizzetti grote waardering ontving van tijdgenoten en hoge posten bekleedde in het muzikale leven, heeft zijn muziek het tegenwoordig moeten afleggen tegen de dramatiek van de laat-romantici. Toch, gelukkig, wordt zijn muziek er geen spat minder mooi door: de Tre Composizioni Corali vormen een heftig emotioneel drieluik met drie Bijbelse 'helden' als inspiratie. De set werd in 1942/43 geschreven en was een geschenk voor paus Pius XII ter gelegenheid van diens 25 -jarig ambtsjubileum.


Het William Byrd Vocaal Ensemble, opgericht in 1981, zingt voornamelijk a cappella muziek uit de gehele koorliteratuur van de laatste vijfhonderd jaar. Het koor maakte buitenlandse tournees en nam deel aan diverse internationale festivals. In voorgaande jaren heeft het ensemble programma’s uitgevoerd als ’Amerikaanse poëzie’, ’Rondom Clemens non Papa’ en ’Duitse romantiek’. Er werden ook enkele afleveringen van het KRO-programma ’Trefpunt van Zangers’ aan het gezelschap besteed. Het ensemble verzorgde verder de muzikale omlijsting bij de opening van de Jan van Goyen-tentoonstelling in de Lakenhal en trad op bij de officiële heropening van de Stadsgehoorzaal, beide te Leiden.

  

Top


 


zondag 30 mei 2004 17.00 uur - Nicolaïkerk


zondag 30 mei 2004
17.00 uur - Nicolaïkerk

Nederlandse Blokfluitdagen


Beukers en Boekhout


Saskia Coolen-blokfluit
Pieter-Jan Belder-clavecimbel
David van Ooyen-luit en theorbe

Programma

Willem de Fesch (1687-1760)-Sonate in G
Servaes de Koninck (1654-1701)-Sonate nr.2
Jacobus Nozeman (1693-1745)-Sonate op.1 nr.4
Arcangelo Corelli (1653-1713)-Sonate op.5 nr.3
Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766)-Sonata Prima

Een wonderlijke titel voor een heel bijzonder concert. In dit concert staan drie zaken centraal: het repertoire, de uitvoerders, maar voor de verandering ook het instrumentarium. Saskia Coolen, Pieter-Jan Belder en David van Ooijen, bekend van onder meer Camerata Trajectina, The Spirit of Gambo en nog vele andere ensembles, kregen de mogelijkheid een cd op te nemen op de nog bespeelbare blokfluiten uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum. Historische fluiten, die slechts zelden bespeeld mogen worden. En instrumenten dus van de hand van Thomas Boekhout en de Amsterdamse familie Beukers.

Geen betere muziek om op deze Hollandse fluiten te spelen dan muziek van eigen bodem. Zelfs Corelli kunnen we onder deze noemer vangen, aangezien zijn muziek werd uitgegeven bij het toentertijd internationaal bekende uitgevershuis Roger, die ook schrijvers als Telemann, Vivaldi, Lully en Marais in zijn catalogus had staan.

Met dank aan het Gemeentemuseum Den Haag voor het beschikbaar stellen van de blokfluiten voor dit concert.

Het concert begint om 17.00 uur.

Dit concert vindt plaats in het kader van de 7e Open Nederlandse Blokfluitdagen, die op 28, 29, 30 en 31 mei 2004 in Utrecht worden gehouden. Dit festival bestaat uit een concours voor amateur-blokfluitisten, concerten door gerenommeerde musici, workshops, en een markt voor instrumenten, cd’s en bladmuziek.

Website: http://www.sonbu.nl

  

Top


 


vrijdag 18 juni 2004 23.00 uur - Nicolaïkerk


vrijdag 18 juni 2004
23.00 uur - Nicolaïkerk

Extra concert Museumnacht 2004


Up There


Het is donker en muisstil in de Nicolaïkerk. Dan barst ineens de 4e Utrechtse Museumnacht los, met de voorstelling Nachtleven door het trio Up There (trompet, saxofoon, synthesizer, orgel en slagwerk). Een voorstelling geïnspireerd op het nachtleven, compleet met nachtburgemeesteres (de sopraan Wynanda Zeevaarder). De sfeer in de Nicolaïkerk is als in een droom of een wandeling door de nacht. Slaapt u, of bent u wakker, als u geesten lijkt te zien in de schaduwen van de nacht?
De composities worden speciaal voor de Nicolaïkerk door de ensembleleden gemaakt, met centraal daarbij de drie orgels op verschillende plekken in deze middeleeuwse ruimte; de regie is in handen van Andrea Astbury. Naast de nachtburgemeesteres hoort u Alan Laurillard, John Terwal en George Pancraz.
De voorstellingen duren ongeveer 45 min. en beginnen om 23.00, 24.00 en 01.00 uur. De kerk is echter doorlopend toegankelijk tot ongeveer 02.00 uur.

Ensemble Up There

In 1989 organiseerde Alan Laurillard een project met de titel Up There, waarin de hoofdrollen waren toegedacht aan het (kerk)orgel, de ruimte en improvisatie. Het experiment smaakte naar meer. Drie van de deelnemende musici gingen verder en maakten samen het Up There Trio: Greetje Bijma, Alan Laurillard en Klaas Hoek. De ongebruikelijke bezetting en de verschillende muzikale invalshoeken van de musici zorgen er voor dat Up There een onalledaags, verrassend ensemble is. Eigenlijk is Up There een kwartet, omdat de ruimte waarin gespeeld wordt beschouwd kan worden als de vierde medespeler. De ruimte als ’instrument’ dat klanken opneemt, teruggeeft en verrijkt. Omdat die ruimte en het orgel zo belangrijk zijn, speelt Up There bij voorkeur in kerken, maar met een harmonium kan ook in concertruimtes gespeeld worden.

Website: http://www.museumnacht.nl

  

Top


 


zondag 27 juni 2004 15.30 uur - Nicolaïkerk


zondag 27 juni 2004
15.30 uur - Nicolaïkerk

Vlieg met me mee!


Trio Vidalita


Marieke de Bruin-viool
Marjolijn Bakker-piano
Maaike Wierda-contra-bas
Edith Andriesse-regie

Voorstelling voor kinderen van 5 tot 10 jaar


Drie muzikanten trekken samen over de aardbol. Hun instrumenten die kunnen vliegen brengen hen naar verschillende landen waar ze vele avonturen beleven en muziek maken. In Argentinië ontmoeten ze prinsessen die de Tango dansen, ze landen in Amerika bij de cowboys en vliegen weer terug naar Europa waar ze dronken zigeuners droevige liedjes horen spelen. Ze horen de muziek van Italiaanse maffiaboeven en van Spaanse stierenvechters en in Duitsland dansen ze na-tuurlijk de polka!

Met 'vlieg mee?' als centraal thema is er veel ruimte voor de kinderen om mee te zingen, dansen en klappen om daarna weer lekker achterover te ge-nieten van de swingende, spannende, droevige, maar ook zeer virtuoze muziek van de drie muzikanten.

O ja, dan is er nog het Rad van Bestemming. Door een draai aan dit rad bepalen de kinderen zelf het eindpunt van de reis. Wie oh wie mag draaien en waar oh waar gaan we landen?

Dit concert vol dynamiek en interactie is een uitnodigende voorstelling waar kinderen vanaf zeer jonge leeftijd én hun ouders volop van kunnen genieten. De viool, piano en contrabas krijgen speciale aandacht, waardoor het optreden behalve leuk ook zeer leerzaam is.

  

Top


 


zondag 1 augustus 2004 15.30 uur - Nicolaïkerk


zondag 1 augustus 2004
15.30 uur - Nicolaïkerk

Cum duobus organis


Theo Visser & Stephen Taylor


Programma

Giovanni Gabrieli (ca.1555-1612)-Canzon Sol Sol La Sol Fa Mi a 8
Aurelio Bonelli (ca.1569-1620)-Toccata Athalanta a 8
Georg Muffat (1653-1704)-Toccata Secunda
Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)-Concerto a due cembali concertati
Joseph Haydn (1732-1809)-Flötenuhrstücke
Antonio Soler (1729-1783)-6e Concierto

De bijzondere ruimtelijke eigenschappen van veel historische kerken, met hun zijbeuken, transepten, zuil-partijen en gallerijen, hebben musici al eeuwenlang gefascineerd. Een speciale uitdaging vormde de mogelijkheid om zangers en spelers verspreid op te stellen in cori spezzati (verdeelde koren), zoals de Italianen dat noemden. Echo’s en dialogen, veelal voor liturgische gebruik, kregen niet alleen muzikale maar ook fysieke gestalte. In Zuid-Europa is het dan ook niet ongewoon om twee of meer orgels in één kerk aan te treffen, soms in spiegelbeeld aan weerskan-ten van het koor. De orgels in de Nicolaïkerk vormen geen directe weerspiegelen van deze rijke muzikale praktijk: ze zijn oorspronkelijk zelfs voor verschillende gebouwen gemaakt en het is daarom niet vreemd dat toonhoogte afwijkingen belemmeren datze met elkaar daadwerkelijkkunnen wedijveren. Enige uit-komst biedt een nieuw kistorgel, gemaakt door Johan Deblieck in Brussel. De houten gedekte pijpen van zulke orgeltjes maken het eenvoudig om de toonhoogte aan te passen aan de wensen van zangers of instrumentalisten, of in dit geval aan de specifieke toonhoogte van het Sweelinck-orgel, dat hoger is dan het hoofdorgel. Hoever we het vervolgens wagen om de instrumenten op enige afstand van elkaar te plaatsen, zal moeten worden bezien?

  

Top


 


zondag 5 september 2004 11.45 uur - Nicolaïkerk


zondag 5 september 2004
11.45 uur - Nicolaïkerk

Bach Cantateconcert - Uitfeest


Cappella di San Pietro
o.l.v. Jaap ter Linden


Arie Abbenes-beiaard

Programma

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)-Gott ist mein König bwv 71
-Lobet Gott in seinen Reichen bwv 11

Toegang gratis


Cappella di San Pietro komt dit jaar met twee grote en grootse cantates naar de Nicolaïkerk. In het concert na de kerkdienst klinkt het Himmelfahrtsoratorium, terwijl in de dienst (aanvang 10.00 uur) de cantate Gott ist mein König wordt uitgevoerd. Dit stuk schreef Bach voor de kerkdienst van 4 februari 1708, de dag nadat in Mühlhausen de nieuwe stadsraad was gekozen. Traditioneel hadden dit soort diensten een grote representationele waarde voor de stad, reden voor Bach om flink uit te pakken met lekker veel instrumenten (waaronder trompetten en pauken) en veel stukken voor het koor, dat overigens zoals altijd door de 8 solozangers zal worden ingevuld. Het is een cantate geworden met in bijna elk deel wel iets onverwachts: het stuk opent als een fanfare, dan volgt een prachtige fuga, een alt-aria die ruw wordt onderbroken door opnieuw een fanfare en een groots slotkoor, dat niet alleen een lofzang is op God, maar bovendien een smeekbede vormt voor het geluk van de stad.

De stralende cantate Lobet Gott in seinen Reichen, bwv 11, ook wel bekend als het Himmelfahrts-Oratorium, is een voorbeeld van een uitgebreid muziekstuk voor een belangrijke kerkelijke feestdag, hier dus hemelvaart. Dan werd namelijk één blok vóór de preek uitgevoerd en een blok erna. Dat is ook hier het geval. De benaming oratorium is overigens van Bach zelf. Het werk bestaat uit maar liefst 11 delen, waarvan delen 1 tot 6 het eerste blok vormen, en 7 tot 11 blok twee. De eerste helft sluit af met een koraal (nrs. 6), maar de cantate begint en eindigt met een complex koordeel. Het feestelijke openingskoor in D-groot krijgt extra schittering door drie trompetten, pauken, twee fluiten en twee hobo's. De muziek ontleende Bach aan de cantate `Froher Tag, verlangte Stunden', bwv Anh.I 18, ter gelegenheid van de heropening van de Thomasschule na een grootscheepse verbouwing in 1732. Ook de beide aria's (nrs.4 en 10) zijn afkomstig uit een vroeger werk, namelijk de huwelijkscantate Auf! Süss entzückende Gewalt (zonder bwv -nummer). De prachtige eerste aria (nr.4) nam Bach later op als Agnus Dei in de Hohe Messe. Zoals in oratoria en passies traditie was is ook hier een evangelist aan het woord in de gedaante van een tenor, namelijk in de vier secco-recitatieven, nrs.2, 5, 7 en 9.


Cappella di San Pietro werd opgericht in 1993 en bestaat uit een koor van acht zangers en een enkelvoudig bezet instrumentaal ensemble.De zangers nemen zowel koor- als solopartijen voor hun rekening. De meeste van hen zijn actief in ensembles als The Amsterdam Baroque Choir en het koor van de Nederlandse Bachvereniging. Het instrumentaal ensemble speelt op oude instrumenten of kopieën daarvan. De leden spelen in verschillende vooraanstaande barokorkesten. De naam Cappella di San Pietro refereert aan de bakermat van het ensemble, de Utrechtse Pieterskerk.

De cellist en gambist Jaap ter Linden behoort tot de smaakmakers van de huidige Europese barokmuziekpraktijk. Ter Linden stond aan de wieg van verschillende barokensembles, die in het huidige concertleven niet meer weg te denken zijn. Na zijn studie cello en gamba was Ter Linden mede-oprichter van het ensemble Musica da Camera. Daarna speelde Jaap ter Linden achtereenvolgens bij Musica Antiqua Köln, The English Concert en Ton Koopmans The Amsterdam Baroque Orchestra.
Jaap ter Linden is in de eerste plaats bekend als solist en uitvoerder van kamermuziek, van de solosonates van Bach tot de cellosonates van Beethoven. Zo treedt hij regelmatig op met pianist Ronald Brautigam, met violisten Andrew Manze en John Holloway en clavecinisten

Beiaard concert (Aanvang 12.15)
Na de dienst en het cantate-concert is er nog meer Bach. Wees welkom in de tuin van het Centraal Museum voor een beiaard concert door Arie Abbenes, stadbeiaardier van Utrecht.

Uitgevoerde werken (alle van Johann Sebastian Bach):Alle beiaardbewerkingen:
Arie Abbenes

Aansluitend vinden de gehele middag concerten plaats in de Nicolaikerk in het kader van het Utrechtse Uitfeest

13.00-13.30 uur: A duel for two organs
Stephen Taylor, diverse instrumentalisten

14.00-14.30 uur:
Hemony Ensemble olv Simon Groot
Vocale werken van Verdonck, Pévernage, Lassus en Sweelinck

15.00-15.30 uur:
Ensemble Cercamon
Middeleeuwse vocale muziek, gevonden in Utrechtse bronnen uit de begintijd
van de Klaaskerk.

16.00-16.30 uur:
Paulien van der Werff (sopraan) en Stephen Taylor (orgel)
Werken van Huygens, Schütz, J.S. Bach and Mozart

17.00-17.30 uur:
Blokfluitkwartet Black Intention: Nederland versus Japan
Hedendaagse muziek van Japanse en Nederlandse bodem (Hirose, Van
Steenhoven, Van Nieuwkerk, Ishii, Koomans)

Website: http://www.uitfeest.nl

? 

Top


 


zondag 12 september 2004 15.00 uur - Nicolaïkerk


zondag 12 september 2004
15.00 uur - Nicolaïkerk

Extra concert


Vocaal Ensemble Capella Isalana


Het professionele kamerkoor Capella Isalana zal het recente werk LICHT EN DONKER voor soli, koor en orgel uitvoeren van de Utrechtse Componist Jan Welmers, het zelden gebrachte LAUDES ORGANI voor koor en orgel van Kodály en WEINEN,KLAGEN... voor orgel solo gespeeld door Jetty Podt.
De solisten komen uit het koor. De dirigent is Klaas Stok.

De toegangsprijs bedraagt € 12,-
Pashouders en donateurs SCEN € 10,-

Voorverkoop: muziekhandel Boudisque Classique. Drieharingenstraat.

Dit concert valt buiten de concertseries van de SCEN.

  

Top


 


zaterdag 27 november 2004 21:00 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 27 november 2004
21:00 uur - Nicolaïkerk

Sint Nicolaas en de dieven


Ensemble Cercamon


Programma

Hymne ’Veneranda solemnitas’
Antifoon ’Confessorum regem’
met invitatoriumspsalm ’Venite exultemus’
Alleluia ’Viri sancti’
Sequens ’Laude Christo debita’
Responsorie ’Ex eius tumba’
Antifoon ’O pastor bone’
met Magnificat
Benedicamustroop ’Nicolai solempnia’
Zangspel ’Sint Nicolaas en de dieven’

Toen Domproost Lodewijk rond 1204 de Klaaskerk schonk aan het Domkapittel, zag het er hier anders uit dan nu. Het grote Gotische koor waar Cercamon vanavond zingt bestond nog niet. De plek waar het publiek nu zit, onder het gewelf met de Romaanse en Gotische schilderingen, en het gewelf erna, was het Romaanse koor. Als afsluiting van het jubileumjaar in deze kerk wil Cercamon een boog spannen naar acht eeuwen terug en, voor zover mogelijk, laten horen wat er toen geklonken kan hebben.
Hoewel het omstreden is of St. Nicolaas echt bestaan heeft, kreeg zijn cultus al vroeg een enorme omvang in het oosten van het christelijke rijk. De inhoud van de aan hem gewijde gezangen gaat bijna altijd terug op één of meer van de wonderdaden van de heilige. Kennelijk waren de verhalen zo bekend, dat een paar regels of een enkele strofe genoeg waren die daden terug te roepen in de herinnering.
De muzikale variatie in het repertoire van dit concert is groot, van rijk versierd tot sober. Voor het repertoire konden wij putten uit verschillende bronnen, zoals een 12e-14e-eeuws antifonale uit de Mariakerk (Utrecht, UB Hs. 406) en het 13e-eeuwse Utrechts Prosarium (Utrecht, UB Hs. 417).
Het gezongen spel St. Nicolaas en de dieven is ontstaan aan het eind van de 12e eeuw in Blois in Frankrijk. Het verhaal is zeer illustratief voor de belevingswereld van de 12e eeuwse mens: een joodse koopman, die een afbeelding (iconia) van St. Nicolaas in huis heeft, vraagt de heilige om bescherming voor zijn bezittingen wanneer hij op reis gaat. Helaas breekt een drietal dieven toch bij hem in en in een klaagzang betreurt de koopman zijn lot en vervloekt hij de heilige. Ondanks die vervloeking heeft St. Nicolaas toch medelijden en het is door zijn toedoen dat de dieven uiteindelijk de schat terugbrengen.

Ensemble Cercamon zal dit programma herhalen tijdens de kerkdienst in de Nicolaïkerk op 5 december, aanvang 10.00. Deze productie kwam tot stand in samenwerking met de wijkgemeente Nicolaïkerk in het kader van Klaaskerk Utrecht.

  

Top


 


zaterdag 11 december 2004 21:00 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 11 december 2004
21:00 uur - Nicolaïkerk

Het costelic kindeken cleen


Kamerkoor Sonus Vita


o.l.v. Anjo de Haan
m.m.v. Ko Zwanenburg, orgel

Programma

Jacob Arcadelt (ca.1514-1572)-Franc berger
Nu syt willecome-(anoniem, 16e eeuw)
Jan Pietersz Sweelinck (1562-1621)-Gaude et laetare
-(uit: Cantiones sacrae, Antwerpen, 1619)
-Hymnus Ave Maris Stella (uit: Codex 73, 1544)
Jan Pietersz Sweelinck-Magnificat
Guilielmus Messaus (1589-1640)-Dies est laetitiae
-(uit: Cantiones natali-tiae, Antwerpen, 1629)
Jan Pietersz Sweelinck-Puer nobis nascitur (orgel)
-Hodie Christus natus est
Guilielmus Messaus-Het quamen dry Coningen
Gisbert Steenwick (?-1679)-O salich heylich Bethlehem (orgel)
Jan Pietersz Sweelinck-In illo tempore
-Accipiens Simeon puerum (uit: Codex 73)
Jan Pietersz Sweelinck-Hodie beata virgo Maria
Dirck Jansz Sweelinck (1591-1652)-Hoe schoon lichtet de Morgenster (orgel)
Jan Pietersz Sweelinck-Cantate Domino

Ondanks dat Sweelinck maar weinig van de wereld met eigen ogen zag, wist hij feilloos een internationale stijl te gebruiken, die breed aansprak. De Cantiones sacrae sluiten in vorm en stijl aan bij die van de componisten in de katholieke landen van Europa. En toch: Sweelinck is bij uitstek een Nederlandse componist, wars van effecten.
Op het gebied van de geestelijke vocale muziek tekent zich in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 17e eeuw een opvallend genre af: de cantiones natalitiae, vaak meerstemmige zettingen van kerstliederen. Vele bundels zijn te Antwerpen uitgegeven, de meeste door Petrus Phalesius en zijn erfgenamen.
Samen met instrumentale muziek, uitgevoerd op orgel, completeren verdere vocale composities van zoon Dirk J. Sweelinck en een anonieme toonzetting van het bekende ’Nu sijt willecome’ onze poging een afgeronde voortgang van de kerstkring (dat gedeelte van het kerkelijk jaar dat ongeveer loopt van eerste Advent tot en met Epifanie (6 Jan.) muzikaal samen te vatten.

ENSEMBLE SONUS VITA

Het ?Ensemble Sonus Vita? werd opgericht in 1991, eerst als instrumentaal, later ook als vocaal ensemble. De naam werd gevonden in de tekst van een antifoon, geschreven door Hildegard von Bingen in ca. 1140, waarvan de beginregels luiden:


'Laus trinitati
quae sonus et vita
ac creatrix omnium'


ofwel: Lof aan de Drievuldigheid die klank en leven is en voortbrengster van alle wezens.

Sonus Vita heeft zich vanaf het begin voornamelijk beziggehouden met het uitvoeren van oude tot zeer oude muziek. Centraal in de uitvoeringspraktijk van dit ensemble staat een bijzondere aandacht voor de muziekhistorische en eventuele liturgische context van de uit te voeren werken, waarbij veel belang wordt gehecht aan de relatie woord-toon.

  

Top


[Home]