Programma-archief 1999  
zaterdag 13 februari 1999

Open Performance Site II


zaterdag 13 maart 1999

Al Hadrazondag 2 mei 1999

Het 350-jarig jubileum van de beiaard


zondag 6 juni 1999

Kindervoorstelling De tranen van de koning


zondag 4 juli 1999

Vocaal Ensemble Dekoor


zondag 1 augustus 1999

Orgelconcert


zondag 29 augustus 1999

Bach cantateconcert


zondag 5 september 1999

Ensemble La Cima


zaterdag 11 september 1999

Extra concert


vrijdag 29 oktober 1999

Time - and again


vrijdag 17 december 1999

Het viel een hemelsdauweNicolaiconcert

De Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk presenteert de Nicolaiconcerten.


Kaartverkoop vindt vanaf een half uur voor aanvang van het concert plaats bij de ingang van de Nicolaïkerk. De concerten duren ongeveer 45 minuten.

Het actuele programma is te vinden in de Agenda.

De Nicolaikerk is gelegen aan het Nicolaaskerkhof in de zuidelijke binnenstad van Utrecht (Zie Stadsplattegrond Utrecht).


 


zaterdag 13 februari 1999 22.30 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 13 februari 1999
22.30 uur - Nicolaïkerk

Open Performance Site II

Na een buitengewoon geslaagde primeur in 1998 presenteert de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk de tweede aflevering van de Open Performance Site.
Dit jaar wordt de Open Performance Site georganiseerd in samenwerking met de Hoge School voor de Kunsten Utrecht afdeling conservatorium. Jurrien Sligter, docent ensembles hedendaagse muziek en staflid van het conservatorium heeft in samenwerking met onze Stichting een sterk, experimenteel programma samengesteld, op maat gesneden voor de bijzondere akoestiek van de Nicolaïkerk. In Charles Ives' The Unanswered Question spelen de musici naar elkaar toe vanuit verschillende hoeken van de kerk, waar podia staan opgesteld. Het publiek loopt mee naar de plek van de volgende uitvoering, en zo zullen delen uit Stockhausens Tierkreis (waarin het beroemde Marcussen-orgel van zich zal laten horen) worden afgewisseld met werken van o.a. Paul Termos, Luigi Dallapiccola, Morton Feldman en Arvo Pärt; bovendien zal Constance Allanic, leerling van harpdocente Erika Waardenburg, werken van Betsy Jolas en Jacqueline Fontijn presenteren.
De uitvoerenden zijn voornamelijk studenten en pas-afgestudeerden van het conservatorium, die op deze manier podiumervaring kunnen opdoen. Uitzondering hierbij is organist John Terwal, winnaar van de Haarlem Internationaal Improvisatieconcours 1998, die een eigen gedicht zal voorzien van spel, zang en gefluit (!) van achter het orgel. 

Top


 


zaterdag 13 maart 1999 22.30 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 13 maart 1999
22.30 uur - Nicolaïkerk

Al Hadra

(Soefimuziek en dans)
Het Gnaoua en Hisaoua Ensemble
o.l.v. Mohamed Benchakhchakh

Gnaoua is een tak van het soefisme, aldus Mohamed Benchakhchakh, de leider van het ensemble. Eén van de vele takken die je in Marokko kunt vinden. Het is de mystieke weg van de Islam. De soefi maakt zijn hart schoon en onderdrukt zijn ego, om zo dichter bij God te komen. Toen de Islam uit Spanje verdreven werd, heeft het soefisme zich over half Afrika verspreid: tot in Soedan, Mali en Senegal. Ergens in zwart Afrika is toen de gnaoua ontstaan. De klank van gnaoua is dan ook puur Afrikaans. Door er teksten van de Koran aan toe te voegen en deze eenstemmig te zingen, wordt het soefisme. Want die eenstemmigheid betekent: de eenheid van God. Het Marokkanse Gnaoua en Hisaoua-Ensmble (zang, sentir, lehlam, slagwerk) o.l.v. Mohamed Benchakhchakh presenteert een verkorte versie van deze ceremonie. Al Hadra betekent: het oproepen van geesten of de tijd stilzetten om in trance te gaan. In Marokko is Al Hadra een regelmatig terugkerende gebeurtenis, meestal wekelijks op de donderdag, en vindt plaats in het heiligdom (schrijn) van een marabout (heilige).
Het is een rituele en spirituele gebeurtenis met extatische trance-dansen op het obsederende ritme van trommels, het oproepen van geesten, therapeutische reiniging en tot slot de verlossing. 

Top


 


zondag 2 mei 1999 11.15 uur - Nicolaïkerk


zondag 2 mei 1999
11.15 uur - Nicolaïkerk

Het 350-jarig jubileum van de beiaard

Hendrik Jan Houtsma - trompet

Stephen Taylor - orgel

Arie Abbenes - beiaard

?

Bij het 350-jarig jubileum van de Hemony-beiaardzal een onzichtbare spreker - de toren - enkele hoogtepunten uitde torengeschiedenis bespreken. Het gesproken woord wordt direktgevolgd door illustratieve muziek, terwijl elk nieuw hoofdstukwordt voorafgegaan door trompetgeschal. Rondom het orgel zal degekozen muziek eveneens nauw bij de geschiedenis van hetinstrument aansluiten, met onder andere de Canzone (1971) voortrompet en orgel van Henk Badings. 

Top


 


zondag 6 juni 1999 11.15 uur - Nicolaïkerk


zondag 6 juni 1999
11.15 uur - Nicolaïkerk

Kindervoorstelling De tranen van de koning

Irma ten Brinke - mezzo-sopraan

Paul Valk - elektrische piano

Jaques Maassen - beiaard

?

'Er was eens een koning, die een hekel hadaan droevige liedjes en zure gezichten. Als hij iemand stiekemeen triest wijsje hoorde zingen, liet hij hem levenslangopsluiten.' De tranen van de koning is een opera-sprookjedat wordt verteld, gespeeld en gezongen door Irma ten Brinke enPaul Valk. De zangeres vertelt het verhaal en vertolkt de diverserollen. Centraal hierbij staat een aantal opera-liederen. Op dezeliederen zijn Nederlandse teksten geschreven die heel directaansluiten op het verhaal. De muziek en de mogelijkheden van deelektrische piano versterken de sfeer van het verhaal. Door ditalles ziet het publiek in de kerk een muziekvoorstelling met demagie van het theater. Op de beiaard klinkt een mini-opera in devorm van improvisaties over de aria's uit deze voorstelling. 

Top


 


zondag 4 juli 1999 11.15 uur - Nicolaïkerk


zondag 4 juli 1999
11.15 uur - Nicolaïkerk

Vocaal Ensemble Dekoor

Arie Abbenes - beiaard

?

Vocaal Ensemble Dekoor is een close-harmony koor van de Universiteit Utrecht en bestaat uit 28 enthousiaste studenten. In haar veertienjarig bestaat heeft Dekoor zich o.l.v. Johan Rooze ontwikkeld tot een veelzijdig en gewaardeerd koor. Dekoor zingt in dit concert een a cappella programma speciaal toegesneden op de bijzondere ruimte van de Nicolaïkerk, met zowel lichte muziek als experimentele en klassieke stukken. De beiaardier brengt een programma met tango's, ballads since the seventies en pianorags van o.m. Scott Joplin. 

Top


 


zondag 1 augustus 1999 11.15 uur - Nicolaïkerk


zondag 1 augustus 1999
11.15 uur - Nicolaïkerk

Orgelconcert

Rienk Jiskoot - orgel

Arie Abbenes - beiaard

?

Een van de weinige momenten in het jaar dat ereen 'traditioneel' orgelconcert plaatsvindt. Ondanks devakantieperiode is de belangstelling altijd groot, ook vantoeristen. De orgelwerken die tijdens dit concert worden uitgevoerd zijn oorspronkelijk geschreven voor clavecimbel en pianoforte.Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach en Joseph Haydn zijn de componisten van deze werken, die op het Marcussenorgel uitstekend tot hun recht komen. 

Top


 


zondag 29 augustus 1999 11.15 uur - Nicolaïkerk


zondag 29 augustus 1999
11.15 uur - Nicolaïkerk

Bach cantateconcert


Cappella di San Pietro (koor en orkest)

Arie Abbenes - beiaard

?

Het traditionele cantateconcert dit jaar op de laatste zondag van augustus. In de voorafgaande kerkdienst (aanvang 10.00) wordt de cantate Aus der Tiefe ruf ich, Herr, zu dir (BWV131) uitgevoerd, en tijdens het concert de cantate Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen (BWV12). Traditiegetrouw bestaat de Cappella de San Pietro uit zangers die hun sporen hebben verdiend in ensembles als de Nederlands Bach Vereniging en The Amsterdam Baroque Choir. Ook op de beiaard wordt werk van J.S. Bach uitgevoerd. 

Top


 


zondag 5 september 1999 11.15 uur - Nicolaïkerk


zondag 5 september 1999
11.15 uur - Nicolaïkerk

Ensemble La Cima

Nynke Lambooy - viool

Hans Lub - viool

Maaike Boekholt - viola da gamba

Norbert Bartelsman - clavecymbel

Arie Abbenes - beiaard

?

In dit concert verkent Ensemble La Cima de kleurrijke onstaansgeschiedenis van de laat-barokke ensemblesonate. Op het programma staan werken van Giovanni Legrenzi, Henry Purcell en Johann Adam Reincken.
Twee prachtige en groots opgezette stukken - Purcells Triosonate in g en Reinckens Vijfde Suite uit Hortus Musicus - vertonen duidelijke sporen van twee belangrijke invloeden op de Noord-Europese muziek uit de tijd: enerzijdsde streng contrapuntische Engelse consormuziek, op dit concert vertegenwoordigd door een Fantasia van Purcell, anderzijds de veel vrijere Italiaanse kamermuziek die, zoals uit de Sonate van Legrenzi blijkt, soms zelfs de indruk kan wekken ter plekke geïmproviseerd te zijn. Tot slot de Sonate van Reincken, een werk dat verwantschap vertoont met de muziek van Bach. 

Top


 


zaterdag 11 september 1999 19.30 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 11 september 1999
19.30 uur - Nicolaïkerk

Extra concert

De 350 ste verjaardag van de Beiaard

Arie Abbenes - beiaard

Limburgs Thebaans Kwartet

?

Op zaterdag 11 september 1999 wordt het 350-jarigbestaan van de beiaard van de Nicolaïkerk gevierd meteen speciaal concert met lichtbeelden.Medewerking wordt verleend door hetLimburgs Thebaans Kwartet en Arie Abbenes.De toren zelf zal zijn verhaal vertellen ...
Aanvang 19.30 - toegang gratis. 

Top


 


vrijdag 29 oktober 1999 22.30 uur - Nicolaïkerk


vrijdag 29 oktober 1999
22.30 uur - Nicolaïkerk

Time - and again

Dansensemble Folia

o.l.v. Dorothée Wortelboer

 

Concert i.s.m. met de stichting Pratum Musicum.

Steeds opnieuw zijn er dansvormen. Voortkomend uit de vroegere stijlen verenigen zij elementen daaruit met nog niet eerder vertoonde eigen elementen.
Barokdans en experimentele dans: gebruik van lichaam en ruimte om uitdrukking te geven aan wanorde versus harmonie.
Klavecinist en instrument, op een verrijdbaar plateau, maken deel uit van de choreografie.
Ook de aankleding: een wonderlijke smeltkroes van barokke en sobere elementen.

Een concert in samenwerking met de Stichting Pratum Musicum, in het kader van een thema-weekend.

 

Top


 


vrijdag 17 december 1999 22.30 uur - Nicolaïkerk


vrijdag 17 december 1999
22.30 uur - Nicolaïkerk

Het viel een hemelsdauwe

Ad parnassum (Tilburg)

o.l.v. Anthony Zielhorst

 

Het programma bevat een gedeelte dat gewijd is aan de Advent en een gedeelte met Kerstrepertoire.
In het Adventsgedeelte staan twee bekende melodieën centraal:
Heiland open wijd de poort is meerstemmig gezet door Johannes Brahms. De Gregoriaanse melodie Rorate coeli (Dauwt hemelen van boven) heeft een fraaie zetting gekregen van Herman Strategier
In beide stukken klinkt de sfeer van verwachting, van uitzien naar het Kerstkind.
Een weinig gezongen werk is het Vater Unser van Franz Liszt voor koor en orgel. Het aandeel van het orgel is zeer bescheiden, maar uiterst functioneel

In het andere gedeelte van het concert komen Kerstliederen tot klinken van Nederlandse componisten.
De twee liederen van Henk Badings maken deel uit van de reeks Vier geestelijke Liederen, die Badings in de zomer van 1941 componeerde. Het Kerstlied is gecomponeerd in de rondovorm. Het refrein ’Ons is gheboren’ keert steeds gevarieerd terug: de melodie blijft dezelfde, de zetting verandert. De coupletten zijn soms polyfoner uitgewerkt en verwijderen zich van de hoofdtoonsoort. Badings gebruikt melodieën die geïnspireerd zijn op middeleeuwse kerktonen.
Het Driekoningenlied is een sololied met interrupties van het koor, dat de komst van de koningen bezingt.
Op teksten van de dichter Leopold componeerde Joop Voorn tussen 1987 en 1989 twee Kerstliedjes. Het zijn treffende sfeergedichten in een klankidioom, dat kenmerkend is voor Voorn: goed zingbare melodieën in een fraaie samenklank.
De Christmas Carol op tekst van Alexander Carmichael voor vrouwenkoor bejubelt de kleine koning en beschrijft zijn geboorte.
Deze drie composities zijn alle drie bekroond in de compositiewedstrijd van het Florilège Vocal de Tours in de jaren 1988 t/m 1990.
De Kerstliedjes die Louis Toebosch tussen 1942 en 1947 bewerkte hebben alle een Middeleeuwse oorsprong. Sommige liederen uit deze reeks worden nu nog gezongen, andere zijn inmiddels volledig vergeten. Poëtische inslag en eerbiedige ingetogenheid worden afgewisseld met intense jubel en oprechte vreugde. Ad Parnassum voert nu vijf van deze liederen uit. Toebosch heeft in de reeks grote variatie gerealiseerd: van zeer intiem en simpel tot zeer extravert en complex. 

Top


[Home]