Foto's zondag 16 november 2008   


De verteller

Jozef en zijn broers

.

Aan het hof van de Farao

.

.

Jozef in Egypte

.

.

.

Dankwoord aan Karel Deurloo

Na afloop


  Programma  

 


zondag 16 november 2008 15.00 uur - Nicolaïkerk


zondag 16 november 2008
15.00 uur - Nicolaïkerk

Kindervoorstelling musical 'Jozef '

Tekst : Karel Deurloo
Muziek: Ko Zwanenburg
Regie: Alejandra Penja

Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

Plaatsen reserveren via de site van musical-jozef.


In september, oktober en november 2008 wordt er met basisschoolkinderen
uit Utrecht-Zuid gewerkt aan de musical 'Jozef'. Het zal een speciale
productie voor de Nicolaïkerk worden. Deze nieuwe musical zal worden
geschreven door Prof. Dr Karel Deurloo, emeritus hoogleraar Oude Testament
aan de Universiteit van Amsterdam en door Ko Zwanenburg, cantor-organist
van de Nicolaïkerk te Utrecht. De positieve ervaringen met het
kinderproject tijdens het Klankkleurenfestival in 2006 in de Nicolaïkerk
(?De verborgen Koning? van de Vliegende Speeldoos) vormden de aanleiding
tot dit project. De jaarlijkse kindervoorstelling in de concertserie van
Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk zal dit keer door kinderen uit
de buurt zelf worden opgevoerd. Gedurende een aantal weken zal met de
kinderen intensief gerepeteerd worden, onder leiding van een regisseur en
een dirigent. De kinderen zullen actief bezig zijn met muziek en toneel en
op deze wijze kennis maken met de joods-christelijke wortels van onze
cultuur, zowel door de inhoud van de musical als door de opvoering in de
middeleeuwse Nicolaïkerk.

Synopsis:
Jozef, de dromer, is de 11e zoon van aartsvader Jacob en het
lievelingetje van zijn vader.
Hij wordt door zijn jaloerse broers als slaaf verkocht en naar Egypte
gevoerd. Hij werkt daar als slaaf, komt als gevolg van valse
beschuldigingen in de gevangenis terecht, maar wordt tenslotte door de
Farao aangesteld als onderkoning. In die functie redt hij Egypte en zijn
familie van de hongersnood. In dit verhaal komt een aantal thema's aan de
orde, zoals de visie op het Koningsschap, de plicht om de zwakke te
beschermen en de thematiek van uittocht en bevrijding (Genesis 37 t/m 50).

Uitvoerenden:
Kinderen van basisscholen Utrecht-Zuid.
Karel Deurloo is emeritus Hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij schreef een aantal bijbelse musicals voor kinderen,
o.a. ?Esther? en ?Noach?. Samen met componist Willem Breuker schreef
Deurloo het oratorium ?Psalm 122? en de opera: ?Jona, de neezegger?. Het
oud-testamentische verhaal van de stijfkoppige, soms clowneske profeet met
zijn wonderbaarlijke avonturen heeft een aantrekkelijke humor, maar stelt
ook vragen over vergeving en vergelding. Breuker componeerde de muziek
voor vijf door hem gekozen solisten uit uiteenlopende richtingen als
theater, jazz en klassieke muziek en voor koor en orkest, samengesteld uit
het Willem Breuker Kollektief, de East Park Strings en het Koor Nieuwe
Muziek. Voor de traditioneel aan een (blanke) man gebonden figuren als
'God' en de 'Schipper' werd gekozen voor vrouwen (Jasperina de Jong en
Denise Jannah), om de niet aan sexe of ras gebonden essentie van het
verhaal te benadrukken. Ko Zwanenburg studeerde orgel, piano en kerkmuziek
aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht o.a. bij Jan Welmers. Zijn
studie werd bekroond met een onderscheiding voor de uitvoering van
20-eeuwse muziek. Hij is thans cantor-organist van de Nicolaïkerk in
Utrecht. Hij was mede-organisator van het Klankkleurenfestival in 2006.
Ervaring in het werken met kinderen deed hij op als dirigent van
kinderkoren en als piano- en orgeldocent . Vijf musicals kwamen onder zijn
leiding tot stand, waaronder twee van de hand van Karel Deurloo. Van de
laatste musical (?Ruth?) componeerde hij de muziek.

Website: http://www.musical-jozef.info/

 

Top


[Home]