donderdag 22 november 2018

Opera Hildegard


vrijdag 23 november 2018

Opera Hildegard


zaterdag 24 november 2018

Holland Vocaal Ensemble Amsterdam


zondag 25 november 2018

Nationaal Vrouwen JeugdkoorNicolaiconcert

De Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk presenteert de Nicolaiconcerten.

Reserveringen zijn niet nodig, de Nicolaïkerk heeft voldoende zitplaatsen.

Gegevens van in het verleden uitgevoerde programma's zijn te vinden in het programma-archief.

De Nicolaikerk is gelegen aan het Nicolaaskerkhof in de zuidelijke binnenstad van Utrecht (Zie Stadsplattegrond Utrecht).


 


donderdag 22 november 2018 20.15 uur - Nicolaïkerk


donderdag 22 november 2018
20.15 uur - Nicolaïkerk

Opera Hildegard


Componist Steven Kamperman

Toegang € 25,00/€20,00 (65+, studentenkaart en CJP)

Kaarten bestellenUitvoerenden
Hildegard von Bingen: Wynanda Zeevaarder
Abt Kuno von Disibodenberg | Volmar | Duivel: Marc Pantus
Congregatie | De Deugden: Wishful Singing
Musici: Het Orgel Trio+ bestaande uit Steven Kamperman, saxofoon, Dijon Nijland, contrabas en Berry van Berkum orgel

Programmatoelichting
‘Power woman’ Hildegard von Bingen (1098-1179) was mystica, feministe avant la lettre en componiste met grote verbeeldingskracht. Haar mysteriespel Ordo Virtutum wordt als één van de eerste voorlopers van de opera gezien. Steven Kamperman heeft zich door deze muziek laten inspireren toen hij het werk ‘Hildegard Opera in de kerk’ schreef.
De muziek is een ontmoeting van Middeleeuwse modale melodieën met eigentijdse gecomponeerde muziek. In de opera spelen contrasten een belangrijke rol. Von Bingen was niet alleen theologe, maar liet haar nonnen ook bier drinken en instrumenten spelen. De Gregoriaanse eenstemmige gezangen van Hildegard contrasteren met de meerstemmige opera, en ook binnen de opera is er een grote differentiatie, van lyriek tot ritmische muziek. De rol van de duivel wordt vervuld door de enige mannenstem, die ook de rol van abt Kuno van Disibodenberg en Volmar voor zijn rekening neemt. In de ontmoetingen van de abt met Hildegard is er volop ruimte voor humor, maar in Hildegards visie is het onderscheid tussen de duivel en de abt niet steeds even helder… Als tegenhanger van de duivel, is er vanuit de orgeltraditie een rol voor het grote orgel als God, dat als instrument een grote rol speelt in Hildegards visioenen. Het koor – ook solistisch te horen in de Ordo Virtutum –vertegenwoordigt Hildegards congregatie. Zij staan als vrijgevochten nonnen ook voor de wereld erbuiten.

Klik hier voor een preview.

Website: https://www.mystiekevrouwen.nl

 

Top


 


vrijdag 23 november 2018 20:15 uur - Nicolaïkerk


vrijdag 23 november 2018
20:15 uur - Nicolaïkerk

Opera Hildegard


Componist Steven Kamperman

Toegang € 25,00/€20,00 (65+, studentenkaart en CJP)

Kaarten bestellenUitvoerenden
Hildegard von Bingen: Wynanda Zeevaarder
Abt Kuno von Disibodenberg | Volmar | Duivel: Marc Pantus
Congregatie | De Deugden: Wishful Singing
Musici: Het Orgel Trio+ bestaande uit Steven Kamperman, saxofoon, Dijon Nijland, contrabas en Berry van Berkum orgel

Programmatoelichting
‘Power woman’ Hildegard von Bingen (1098-1179) was mystica, feministe avant la lettre en componiste met grote verbeeldingskracht. Haar mysteriespel Ordo Virtutum wordt als één van de eerste voorlopers van de opera gezien. Steven Kamperman heeft zich door deze muziek laten inspireren toen hij het werk ‘Hildegard Opera in de kerk’ schreef.
De muziek is een ontmoeting van Middeleeuwse modale melodieën met eigentijdse gecomponeerde muziek. In de opera spelen contrasten een belangrijke rol. Von Bingen was niet alleen theologe, maar liet haar nonnen ook bier drinken en instrumenten spelen. De Gregoriaanse eenstemmige gezangen van Hildegard contrasteren met de meerstemmige opera, en ook binnen de opera is er een grote differentiatie, van lyriek tot ritmische muziek. De rol van de duivel wordt vervuld door de enige mannenstem, die ook de rol van abt Kuno van Disibodenberg en Volmar voor zijn rekening neemt. In de ontmoetingen van de abt met Hildegard is er volop ruimte voor humor, maar in Hildegards visie is het onderscheid tussen de duivel en de abt niet steeds even helder… Als tegenhanger van de duivel, is er vanuit de orgeltraditie een rol voor het grote orgel als God, dat als instrument een grote rol speelt in Hildegards visioenen. Het koor – ook solistisch te horen in de Ordo Virtutum –vertegenwoordigt Hildegards congregatie. Zij staan als vrijgevochten nonnen ook voor de wereld erbuiten.

Klik hier voor een preview.

Website: https://www.mystiekevrouwen.nl/

 

Top


 


zaterdag 24 november 2018 20:15 uur - Nicolaïkerk


zaterdag 24 november 2018
20:15 uur - Nicolaïkerk

Holland Vocaal Ensemble Amsterdam


Holland Vocaal Ensemble AmsterdamToegang € 25,00

Kaarten bestellen

Programma
Muziek van Frank Ferko (The Hildegard Organ Cycle en vier Hildegard-motetten) en Enjott Schneider (Hildegard-oratorium Klänge des Lichts)

Uitvoerenden
Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam
Instrumentaal Ensemble (strijkers, harp, orgel)
Ko Zwanenburg (orgel)
Fokko Oldenhuis (dirigent)

Programmatoelichting
Hildegard von Bingen, de middeleeuwse mystica, dichteres en componiste, staat centraal in dit programma van het Hollands Vocaal Ensemble. ‘Klanken van licht’ is de ondertitel van het oratorium dat Enjott Schneider (1950) schreef op haar tijdloze teksten. Hildegard heeft zichzelf ooit een bazuin genoemd die klinkt van levend licht, zo verklaart de componist. Het is niet het instrument zelf dat klinkt; het wordt tot klinken gebracht door de adem van een ander. Zo ziet Hildegard zichzelf in haar gezangen als een werktuig van God. Om de universele, tijdloze religiositeit van de teksten uit te drukken maakt Schneider gebruikt van stijlmiddelen uit duizend jaar Europese muziekgeschiedenis.
Daarnaast staan er een Hildegard-orgelcyclus en enkele Hildegard-motetten op het programma van de Amerikaanse componist Frank Ferko (1950), een leerling van Messiaen wiens koormuziek momenteel aan weerszijden van de oceaan veel wordt uitgevoerd. ‘The Hildegard Organ Cycle’ (1990-91) is een verzameling van tien symfonische meditaties op de visioenen van ‘De operatione Dei’ van Hildegard von Bingen. Het werd voor het eerst uitgevoerd door de componist, in de St. Alphonsuskerk van Chicago, op 10 februari 1991. Vanzelfsprekend worden er ook enkele werken van Hildegard zelf uitgevoerd. Alles bij elkaar een welluidend programma doortrokken van universele spiritualiteit.
Scivias is een geïllustreerd werk van Hildegard von Bingen, voltooid in 1151 of 1152, dat 26 religieuze visioenen beschrijft die ze meemaakte. Het is het eerste van drie werken dat ze schreef waarin ze haar visies beschreef, de andere zijn Liber vitae meritorum en De operatione Dei (ook bekend als Liber divinorum operum). Het werk is opgedeeld in drie delen, die de Drie-eenheid weerspiegelen. Het eerste en tweede deel zijn ongeveer gelijk in lengte, terwijl het derde deel even lang is als de andere twee samen. Het eerste deel bevat een voorwoord dat beschrijft hoe haar het bevel werd gegeven om het werk te schrijven, en bevat zes visies die gaan over thema's van de schepping en de zondeval. Het tweede deel bestaat uit zeven visioenen en gaat over het heil door Jezus Christus, de Kerk en de sacramenten. Het derde deel, met dertien visioenen, gaat over het komende koninkrijk van God, door heiliging, en toegenomen spanning tussen goed en kwaad. De uiteindelijke visie omvat 14 liederen, plus een deel van het muziekdrama dat later verscheen als het Ordo Virtutum. In elke visie beschreef ze eerst wat ze zag, en legde ze vervolgens verklaringen vast die ze hoorde en die ze beschouwde als de 'stem van de hemel’.


Website: https://www.mystiekevrouwen.nl/

 

Top


 


zondag 25 november 2018 14:00 uur - Nicolaïkerk


zondag 25 november 2018
14:00 uur - Nicolaïkerk

Nationaal Vrouwen Jeugdkoor


Nationaal Vrouwen JeugdkoorToegang € 20,00

Kaarten bestellen

Programma
Totaliter Aliter: een nieuwe compositie van Peter Vigh, die zich liet inspireren door verslagen van bijna-doodervaringen en het boek van Pim van Lommel.

Uitvoerenden
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor en het ensemble Black Pencil o.l.v. Wilma ten Wolde

Programmatoelichting
In Totaliter Aliter maken Ensemble Black Pencil en het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor een retourtje naar het hiernamaals. De gelijknamige wereldpremière van Peter Vigh, visioenen van Hildegard von Bingen en de Cantigas de Santa Maria staan op hun tickets. Visioenen van het hiernamaals, als die van Hildegard von Bingen, zijn eeuwenoud. Zo ook bijna-doodervaringen, die vandaag de dag ook nog voorkomen. Ze doen vaak denken aan dubieuze verslagen van mensen die de dood even hebben kunnen aanschouwen. Cardioloog Pim van Lommel nam de bijna-doodervaringen serieus en verzamelde talloze casussen om inzicht te geven in dit mysterieuze gegeven. Zijn boek Eindeloos Bewustzijn is inmiddels een bestseller en zijn onderzoek dat in The Lancet verscheen werd wereldwijd opgepikt.
Componist Peter Vigh laat zich in zijn nieuwe compositie Totaliter Aliter inspireren door verslagen van bijna-dood-ervaringen en het boek van Pim van Lommel. In de combinatie van de mysterieuze, kleurrijke bezetting van ensemble Black Pencil (blokfluit, panfluit, altviool, accordeon en slagwerk) en de jonge stemmen van het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor zag hij de ideale bezetting om de sluier op te lichten van het hiernamaals.
Totaliter Aliter is een reis door een universum dat totaal anders is, waar ruimte en tijd andere dimensies aannemen. Flarden van ervaringen, de donkere tunnel met licht aan het einde, het felle witte licht, zweven boven je eigen lichaam en ook de angstwekkende fases uit een bijna-doodervaring schieten voorbij in dit gloednieuwe werk.


Website: https://www.mystiekevrouwen.nl/

 

Top


[Home]